Chương 15

Lúc Thanh Tiêu đăng nhập Quần Hiệp Online, Kiếm Thượng Hoa Quang đang soát chiến báo trên kênh thế giới của cậu ta và Chính Huyền Nhật Lăng Không, phát sinh chiến đấu ở ngoài thành Hành Dương.

Chờ tới khi Thanh Tiêu chạy tới, thi thể Chính Huyền Nhật Lăng Không và Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng đã nằm trên mặt đất, bốn người chơi trang bị Thiểm Nhãn vây xung quanh, người nổi bật nhất trong đó là Kiếm Thượng Hoa Quang.

【Phụ cận】 Kiếm Thượng Hoa Quang: Chính Huyền Nhật Lăng Không, mày không phải tự xưng là đệ nhất sát thần sao? Sao thấy tao liền sợ đến nỗi nằm trên mặt đất không bò dậy nổi? Ha ha

【Phụ cận】 Phía Bắc Lạc Thành: Vốn lúc nhìn mày đánh bang chiến còn tưởng rất lợi hại, hoá ra PK vô dụng như vậy.

【Phụ cận】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Tao phi, có gan tụi mày cởi trang bị ra rồi đánh với tao, kỹ thuật của tụi bây chỉ là đống cặn bã, ông đây còn không để vào mắt!

【Phụ cận】 Phá Thiên: Đều chết nhiều lần rồi, còn lớn lối như vậy! Bây giờ xin lỗi Kiếm ca, chúng tao sẽ giết mày thêm vài lần nữa rồi coi như xong chuyện, bằng không thì bạo mày đến ngay cả quần lót cũng không còn!

【Phụ cận】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Kiếm ca? ~ Phốc ~ Đúng là rất gian*, tên này rất tốt, lại rất thâm sâu hàm ý.

*Kiếm [jiàn] đọc gần giống với gian [jian]

Thanh Tiêu thầm cảm thấy không ổn, chẳng biết tại sao Kiếm Thượng Hoa Quang và Chính Huyền Nhật Lăng Không lại đánh nhau, nhấn xuống bang hội, nhưng phát hiện mình đã không phải là thành viên Tiềm Long bang.

【Thế giới】 【Loa lớn】 Kiếm Thượng Hoa Quang: Chính Huyền Nhật Lăng Không, Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang, Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng, Thư Vân Vong Xuyên đều đã bị đá ra khỏi Tiềm Long bang, nếu như có bang hội dám thu bọn họ chính là đối địch với toàn bộ Tiềm Long bang!

【Thế giới】 【Loa lớn】 Kiếm Thượng Hoa Quang: Nếu lấy được đầu của mấy người này thì có thể đến chỗ tôi đổi lấy một viên bảo thạch cấp sáu, bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay cho đến tháng sau!

Bảo thạch cấp sáu là vật liệu trang bị khảm nạm cao cấp nhất, ở Quần Hiệp Online, có thể hợp thành một bảo thạch cấp bốn đều là chuyện phải đòi hỏi RP vô cùng cao.

【Thế giới】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Vợ, em ở trong thành Hành Dương cho anh đừng đi ra.

【Thế giới】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Kiếm Thượng Hoa Quang, chuyện của nam nhân chúng ta, tại sao mày lại lôi phụ nữ vào, đây coi là thứ gì hả? Mày *** còn có phải là nam nhân hay không?

Vậy coi như là hai người bọn họ triệt để trở mặt sao? Thanh Tiêu làm rõ tình trạng xong, lập tức nói chuyện riêng với Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang và Chính Huyền Nhật Lăng Không:

【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang: Nghe Chính Huyền, trước tiên đừng ra khỏi thành.

【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không: Chuyện gì xảy ra? Em và Kiếm Thượng Hoa Quang làm sao vậy?

Chính Huyền Nhật Lăng Không và Kiếm Thượng Hoa Quang không biết có phải bát tự không hợp hay không, hai người cứ nhìn thấy đối phương là đủ loại khó chịu.

Chuyện bắt nguồn từ khi Chính Huyền Nhật Lăng Không mang theo Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang soát phó bản, vừa đi xuống dưới lầu mua bánh bao, sau khi trở lại liền phát hiện Kiếm Thượng Hoa Quang chiếm chỗ soát quái vốn là của Chính Huyền và Dư Huyền, hơn nữa Kiếm Thượng Hoa Quang ở trong phó bản còn nhiều lần giết Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang, Chính Huyền Nhật Lăng Không giận, liền tổ đội với Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng đi báo thù cho Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang.

Phía Chính Huyền và Kiếm Thượng Hoa Quang vẫn còn ở kênh thế giới mắng nhau, trước khi Kiếm Thượng Hoa Quang bị giết thì có rất nhiều người mới nhao nhao xin nhập đội, do Chính Huyền Nhật Lăng Không dẫn đầu, Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng hộ tống, tổ đội giết Kiếm Thượng Hoa Quang.

Chờ đến sáng sớm hôm nay Chính Huyền và Hoa Bách Hợp vừa lên mạng, phát hiện tên của mình trong trò chơi đã bị đá ra khỏi Tiềm Long bang.

Bị đá ra khỏi bang hội, Chính Huyền Nhật Lăng Không và Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng cũng thấy không sao cả, nhưng bọn họ vừa ra khỏi thành đã bị Kiếm Thượng Hoa Quang chặn giết, liên tục duy trì đến bây giờ.

Tác giả có lời muốn nói: Chuẩn bị chiến đấu lần cuối cùng trước khi thi cuối kỳ có thể phải dừng một đoạn thời gian, đến nghỉ hè lại tiếp tục viết thêm.