Chương 16 – Thiếu Lâm phản nghịch

Đông Phương Thanh Vân toàn thần quang chú lần giở từng trang ghi chép tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong võ lâm từ gần một trăm năm trở lại, thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới lúc lên đèn. Đột nhiên Đông Phương Thanh Vân quay lại nói :

– Tiêu cô nương và nhị vị tùy tòng hãy đi tuần khắp tòa phương trượng này, có lẽ đêm nay sẽ có việc phát sanh.

Ba người đồng thanh :

– Tuân lệnh Thiếu chủ.

Sau khi cả ba rời khỏi. Thiếu Lâm chưởng môn mới hỏi :

– Vì sao Thiếu chủ biết đêm nay sẽ có nguy biến?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Tại hạ chỉ là đề phòng mà thôi.

– Cứ cho là dự phòng nhưng phải có căn cứ?

– Đương nhiên, thiền sư từng nói rằng sự tình thiền sư đã trải qua lúc thiếu thời cách nay, ba bốn mươi năm, mà Cừu Thế Dâm Oa đã phản bội và trốn khỏi Địa Mộ giáo sáu mươi năm, có thể sống an toàn khoảng thời gian dài như vậy há chẳng phải chuyện lạ?

– Thiếu chủ nói rất có đạo lý, đây quả là kỳ tích.

– Nhưng kỳ tích lại kéo dài quá lâu, hơn nữa khi xưa Cừu Thế Dâm Oa xuất hiện trong giang hồ, quyến rũ nam nhân, luyện Thái Âm Bổ Dương, mà võ công lại dùng tuyệt học Âm Dương thủ của Địa Mộ giáo, mà…

– Hãy khoan, Thiếu chủ nói rằng tuyệt học của Địa Mộ giáo là Âm Dương thủ, phải không?

– Đúng vậy, chẳng lẽ thiền sư biết căn nguyên?

– Có biết sơ qua, Thiếu chủ nói hết rồi, lão nạp sẽ nói.

Đông Phương Thanh Vân lại tiếp :

– Vì Cừu Thế Dâm Oa có thể trốn tránh sáu mươi năm, hơn nữa lại cả gan dùng độc môn tuyệt học của Địa Mộ giáo, nên tại hạ thấy có hai điều đáng ngờ. Thứ nhất: Địa Mộ giáo thực có ý trừng phạt phản đồ, song không thể hạ thủ, nguyên nhân có thể là khi xưa gia phụ đã lưu tâm đến việc này, nếu chẳng may sơ xuất thì hậu quả sẽ khó lường. Thứ hai: Địa Mộ giáo muốn lợi dụng sự cừu hận của Cừu Thế Dâm Oa để đối phó với bảy đại môn phái nên đã để mặc Cừu Thế Dâm Oa tự ý hành sự, sau khi song phương đã sức tàn lực kiệt, Địa Mộ giáo sẽ xuất hiện, thu thập tàn cục, thực hiện mưu đồ bá chủ võ lâm, thiền sư thấy tại hạ suy đoán thế nào?

– Cao luận, cao luận?

– Lại nói tới sự tình xảy ra hồi sáng hôm nay khi thấy Cừu Thế Dâm Oa muốn hợp tác với chúng ta, Địa Mộ giáo bèn phái người tới hạ thủ, từ điều này lại có thể biết thêm rằng Địa Mộ giáo chỉ e ngại Cừu Thế Dâm Oa sẽ tiết lộ bí mật của Địa Mộ giáo và hiện tại thực lực của Địa mộ giáo đã quá đủ, chẳng cần phải lợi dụng Cừu Thế Dâm Oa làm gì. Nay lại nói về việc vì sao đêm nay sẽ có người tới đây. Nguyên nhân thực rất giản đơn, Địa Mộ giáo đã thấy võ công của bảy đại môn phái cùng môn hạ của Tam Bí, do vậy ắt sẽ phái người tới dọ thám thực hư.

– Nếu vậy lão nạp phải đi phân phó cho chúng đệ tử biết mà lưu tâm phòng bị mới được.

– Thiền sư, hãy khoan?

– Vì sao?

– Cừu Thế Dâm Oa trước khi chết có nói rằng Địa Mộ giáo có tay chân ở khắp nơi chỉ e…

– Lẽ nào… lẽ nào Thiếu chủ…

– Xin thiền sư lượng thức, giả thiết của tại hạ không hẳn đã vô lý, đặc biệt là môn đồ của quí phái quá nhiều, hay dở, tốt xấu khó phân.

– Thiếu chủ nói cũng đúng, môn hạ của bổn phái quá nhiều, khó mà dám chắc rằng tất cả đã trung thành, lão nạp đã biết phải làm gì rồi.