Chương 163: Tình hình dịch bệnh

Đô Tiểu Âm vao phong lam việc của giam đôc Ma, vừa đung luc giam đôc Ma vừa bỏ điện thoại xuông.

– Cô ngôi xuống đi…

Giám đôc Ma noi:

– Tôi còn phải gọi 1 cuộc điện thoại nữa.

Đô Tiểu Âm gật gật đâu, ngôi xuông ghê sô pha, tiện tay câm 1 tờ bao lên xem.

Mây phut sau, giam đôc ma noi chuyện điện thoại xong, hỏi:

– Tiễn Hiểu Vuđược thông bao chưa?

Đô Tiểu Âm gật đâu noi:

– Đa thông báo cho cậu ây rôi… giam đôc Ma, rôt cuộc la nhiệm vụ gi, đột nhiên lại điêu 1 ky thuật viên như cậu ta đi lam?

Giám đôc Ma câm 1 tập bao cao trên ban lên, đưa cho Đô Tiểu Âm, noi:

– Cô xem tập bao cao nay trước, xem xong tôi noi nhiệm vụ cho cô sau.

Đô Tiểu Âm nhận bao cao, sau khi nhin lướt qua, trong long đột nhiên kinh ngạc.

Nội dung bao cao ky thực không co liên quan nhiêu đên nhiệm vụ của cảnh sát, nội dung bao cao đại khai là, trân Lai Thủy phía đông nam Uyển Lăng đột nhiên phat sinh 1 dịch bệnh, ước chừng mây chục người bị nhiễm vào chứng bệnh này, sau khi nhận được bao cao, bộ phòng chông dịch bệnh va các đơn vị co liên quan đa ap dụng hanh động khẩn câp.

Loại dịch bệnh nay, nêu là trong phạm vị lớn, để giữ gin trật tự, phong tỏa khu vực bệnh chống lây truyên ra bên ngoài co sự tham gia của cảnh sat lađiêu đương nhiên.

Nhưng đôi với tinh hình này, Đô Tiểu Âm cảm thây, dịch bệnh phạm vi nhỏ thê nay do bộ nganh cung cảnh sát địa phương tham gia lađủ rôi, huống chi, đại đa sô nhân viên trong ngành mình là viên chức, cung không am hiểu vê khia cạnh này lắm, giam đôc Ma gọi minh tới la co y gi?

Sau khi xem báo cáo xong, Đô Tiểu Âm noi:

– Giám đôc Ma, từ nội dung bao cao ma noi, hinh như cai nay không co liên quan đên cơ quan Thât Xử gi cả.

Giám đôc Ma noi:

– Sao lại không liên quân? Tiên Hiểu Vu la chuyên gia bệnh lý xuât sắc, lãnh đạo bộ phòng chông dịch bệnh vừa gọi điện thoại cho tôi, yêu câu cậu ta tham gia công tac phong chông dịch bệnh lân nay.

Nhiệm vụ chủ yêu của Tiên Hiểu Vu ở Thât Xử la công tac chẩn đoan bệnh, bằng cách kiểm tra tê bao mô, và khám nghiệm tử thi, cung câp chẩn đoan bệnh ly chinh xac, xác định tinh chât bệnh tật, điêu tra ro nguyên nhân tử vong.

Do là công tac đằng phía sau, đại đa sô thời gian đêu ở trong phong thi nghiệm, ở Thât Xử vai trò Tiên Hiểu Vu cung rât mờ nhạt, nhưng công tac thực tê va bản linh lý luận xuât sắc của cậu ta cung với may bai luận văn lân lượt phat biểu khiên cho cậu ta trong linh vực bệnh ly học cũng gây được tiêng vang lớn, được cho la tuổi trẻ nhân tai xuât chung.

Trên thực tê, từng co nhiêu cơ quan bệnh viện trong va ngoai tỉnh mời cậu ta đên lam việc với mức lương cao, nhưng cậu ta vân không để yđên.

Tiên Hiểu Vũ là chuyên gia bệnh ly học xuât sắc, để cho cậu ta tham gia công tac phong chông tôi co thể hiểu được…

Đô Tiểu Âm nhin giam đôc Ma, noi thăng:

– Giám đôc, co nhiệm vụ gi ngai cứ trực tiêp giao cho tôi đi, công việc ở Thât Xử nhiêu như thê nao ông cung biêt rôi đấy, nêu không co liên quan đên công việc của chung tôi, tôi nghi ngai se không gọi tôi đên đây đâu.

Giám đôc Ma gật gật đâu, noi:

– Đung vậy, co 1 sô việc noi trong điện thoại không tiện, tôi phải đich thân noi với cô.

Hơi ngừng 1 chut, ông ta noi tiêp: