Chương 179: Tiểu nha đầu gặp may

Cấp lãnh đạo trong tỉnh ngoại trừ bố chánh sứ và đề hình án sát sứ ra, còn có đô chỉ huy sứ chưởng quản quân sự của một tỉnh, cùng với chánh sứ ty và án sát sứ ty hợp xưng thành “tam ti”. Phía quân đội thì không có quan hệ gì mấy với Dương Thu Trì, do đó Kim sư gia nói tạm thời không cần đến bái phỏng, tương lai có chuyện thì tính sau.

Ngoài ra, Vũ Xương phủ tại Hồ Quảng còn thiết đặt Thiên hộ sở của cẩm y vệ, thủ lĩnh thiên hộ tuy chỉ là quan ngũ phẩm, nhưng thân phận đặc thù, nên ngay cả Bố chánh sứ, đề hình sán sát sứ đều không dám coi thường. Nhưng thân phận cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ của Dương Thu Trì không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể tiết lộ, do đó hắn không hề đến bái phỏng thiên hộ thủ lĩnh nữa.

Từ nha môn của đề hình án sát sứ đi ra, Tống Vân Nhi hỏi Dương Thu Trì tiếp theo nên đến đâu.

Những chỗ cần đến chào hỏi ra mắt đều đã đến xong, điều còn lại chỉ là đi du lãm danh lam thắng cảnh của địa phương, đi chơi trong lúc công sai mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Dương Thu Trì đến Vũ Xương, cảm thấy nó rất hay, nơi hắn muốn đến đầu tiên chính là Hoàng Hạc lâu, vì là chỗ nổi tiếng, bao nhiêu văn nhân mặc khách đều dùng nơi ấy làm đối tượng ngâm tụng. Nhưng hiện giờ là giữa trưa, bụng hắn đã đói meo, nên quyết định đi tìm cái gì đó ăn đã, ngày mai hẳn đến Hoàng Hạc lâu.

Nói đến ăn, Dương Thu Trì nhớ đến Mao lão nhân gia (tức Mao Trạch Đông) có bài: “Tài ẩm trường sa thủy, hựu thực Vũ xương ngư. Vạn lý trường giang hoành độ, cực mục sở thiên thư.” (Nghĩa là: Vừa uống nước Trường Sa, lại ăn cá vũ Xương. Ngang qua Trường Giang vạn dặm, nhìn ngút mắt cõi trời nam. Chú: ‘Sở thiên’ tức bầu trời nước Sởm nằm ở vùng giữa và hạ lưu sông Trường gian ngày nay. TP) Ai đến Vũ Xương mà không ăn qua món cá, chẳng phải là tiếc lắm ru?

Các Vũ Xương từ cổ đã có danh, trong Tam Quốc Chí có ghi: Ngô chủ Tôn Hạo muốn dời đô từ Kiến Nghiệp đến Vũ Xương, bá tánh không chịu, có bài đồng dao hát: “Trữ ẩm Kiến nghiệp thủy, Bất thực Vũ Xương ngu.” (Nghĩa: Thà uống nước lã ở Kiến Nghiệp, chứ chẳng chịu ăn cá ở Vũ Xương). Đại thi nhân đời nhà Đường là Sầm Tham cũng có một câu rất nổi tiếng là “Thu lai bội ức Vũ Xương ngư, mộng hồn chích tại Ba lăng đạo” (Thu đến muôn vàn cá Vũ Xương, mộng hồn ở tại Ba Lăng đạo).

Dương Thu Trì nghĩ vậy bèn đáp: “Chúng ta đi tìm một tửu lâu cạnh sông, ăn cá Vũ xương!” Mọi người đều cho là phải.

Dương Thu Trì cùng mọi người đi đến bờ sông, tìm một tửu lâu lớn, lên lầu hai ngồi. Từ đây có thể nhìn Trường Giang cuồng cuộn xa ngút trời xa, quả thực là có điểm “Cực mục Sở thiên thư” như Mao chủ tịch đã từng nói.

Hiện giờ dân đói khắp nơi, chuyện làm ăn không được tốt lắm, chưởng quỹ thấy cả đám người sang trọng của Dương Thu Trì đi lên, mừng rỡ vô cùng, vội chạy ra nghênh tiếp.

Nghe Dương Thu Trì nói muốn ăn cá Vũ Xương, chưởng quỹ tự hào khoe: “Khách quan, ngài chọn đúng chỗ rồi, tửu lâu của chúng tôi làm món cá Vũ xương có thể nói là nhất ở Vũ Xương phủ này, các làm ra vừa mềm vừa trắng, ăn mát miệng đầy hương. Bão đảm ngài ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên, còn muốn tới lần nữa. Hiện giờ đói khổ khắp nơi, làm ăn không tốt, chứ nếu là năm ngoại thì tửu lâu chúng tôi cung không kịp cầu, đến chậm chút là không có đâu đó nghe.”