Chương 2

chào mẹ con đi học_ N.Nhi và Mai đồng thanh ( Mai ở chung với nó)

– 2 đứa đi học cẩn thận, nhớ đừng có quậy nghe chưa_ mẹ N.Nhi

– vâng tụi con biết rồi mà_ 2 đứa lại đồng thanh

– để mẹ kêu xe cho 2 đứa đi học

– thôi không cần đâu tụi con tự chạy xe máy đi được mà

– vậy được rồi phải chạy xe cẩn thận nhá

– vâng con biết rồi chào mẹ con đi học

– ừ 2 đứa đi học đi mặc áo ấm vào thời tiết vẫn lạnh lắm đó

2 đứa không nói gì gật đầu rồi ra lấy xe đi học luôn

//

Tại lớp 12b

– tin hot tin hot đây_ một nam sinh hớt hải từ ngoài chạy vào lớp

– tin gì hả Thanh, động đất, sóng thần, mày lấy vợ, thầy cô nào tai nạn nên được nghỉ vài ngày hả_ Một nam sinh ngồi trên bàn nói

– không phải_ nam sinh tên Thanh trả lời

– thế là tin gì nói lẹ đi ông tám_ một nữ sinh lên tiếng

– là….Thanh đang định nói thì

– phải đấy ông đừng làm người khác chờ lâu chứ_ một nữ sinh khác lên tiếng

– nào ông nói mau lên coi_ nam sinh khác lên tiếng

– mấy ông bà có cho tôi nói đâu, cứ nhảy vào họng người khác làm sao mà nói được_ Thanh bức xúc lên tiếng

– hjhj bạn Thanh bớt giận, đừng nóng, hjhj giờ ông nói đi_ nữ sinh đó lấy quạt lên quạt cho Thanh

– Vân coi như bà biết điều đó

– hjhj giờ thì ông nói đi_ Vân

– sắp tới có 2 học sinh mới chuyển về

– thì sao

– 2 học sinh đó chuyển vào lớp ta đó

– cái gì chuyển vào lớp ta á_ cả lớp đồng thanh

– ừ tin này tao mới nghe được

– 2 học sinh đó không biết lớp mình chơi là chính học là phụ quậy là hàng đầu à_ Vân

– không biết là nam hay nữ nhỉ không biết có quậy như tụi mình hay không nhỉ, 2 đứa đó mà chảnh chọe kiêu căng thì chẹp chẹp_ nữ sinh

– Hương nói đúng đó lớp trưởng Trung mày nghĩ sao_ nam sinh lên tiếng

– chúng mày yên tâm đi nghe nói 2 học sinh kia cũng quậy lắm_ Thanh

– woa vậy phải chào đón 2 bạn ý tý nhể

– ừ xem tài nghệ ra sao nào

– duyệt, mau đi chuẩn bị đi_ Trungchào mẹ con đi học_ N.Nhi và Mai đồng thanh ( Mai ở chung với nó)

– 2 đứa đi học cẩn thận, nhớ đừng có quậy nghe chưa_ mẹ N.Nhi

– vâng tụi con biết rồi mà_ 2 đứa lại đồng thanh

– để mẹ kêu xe cho 2 đứa đi học

– thôi không cần đâu tụi con tự chạy xe máy đi được mà

– vậy được rồi phải chạy xe cẩn thận nhá

– vâng con biết rồi chào mẹ con đi học

– ừ 2 đứa đi học đi mặc áo ấm vào thời tiết vẫn lạnh lắm đó

2 đứa không nói gì gật đầu rồi ra lấy xe đi học luôn

//

Tại lớp 12b

– tin hot tin hot đây_ một nam sinh hớt hải từ ngoài chạy vào lớp

– tin gì hả Thanh, động đất, sóng thần, mày lấy vợ, thầy cô nào tai nạn nên được nghỉ vài ngày hả_ Một nam sinh ngồi trên bàn nói

– không phải_ nam sinh tên Thanh trả lời

– thế là tin gì nói lẹ đi ông tám_ một nữ sinh lên tiếng

– là….Thanh đang định nói thì

– phải đấy ông đừng làm người khác chờ lâu chứ_ một nữ sinh khác lên tiếng

– nào ông nói mau lên coi_ nam sinh khác lên tiếng

– mấy ông bà có cho tôi nói đâu, cứ nhảy vào họng người khác làm sao mà nói được_ Thanh bức xúc lên tiếng

– hjhj bạn Thanh bớt giận, đừng nóng, hjhj giờ ông nói đi_ nữ sinh đó lấy quạt lên quạt cho Thanh

– Vân coi như bà biết điều đó

– hjhj giờ thì ông nói đi_ Vân

– sắp tới có 2 học sinh mới chuyển về

– thì sao

– 2 học sinh đó chuyển vào lớp ta đó

– cái gì chuyển vào lớp ta á_ cả lớp đồng thanh

– ừ tin này tao mới nghe được

– 2 học sinh đó không biết lớp mình chơi là chính học là phụ quậy là hàng đầu à_ Vân

– không biết là nam hay nữ nhỉ không biết có quậy như tụi mình hay không nhỉ, 2 đứa đó mà chảnh chọe kiêu căng thì chẹp chẹp_ nữ sinh

– Hương nói đúng đó lớp trưởng Trung mày nghĩ sao_ nam sinh lên tiếng

– chúng mày yên tâm đi nghe nói 2 học sinh kia cũng quậy lắm_ Thanh

– woa vậy phải chào đón 2 bạn ý tý nhể

– ừ xem tài nghệ ra sao nào

– duyệt, mau đi chuẩn bị đi_ Trung