Chương 228: Tân quan thượng nhiệm

Kim sư gia và Long sư gia cùng lấy hoàng lịch (sách nói về thời tiết ngày tháng) ra, tính toán ngày hoàng đạo đại cát, xác định giờ lành thì tốt, chọn làm thời khắc chính thức thượng nhiệm, sao đó do Kim sư gia viết lên một phiếu bài, phái hại hộ vệ đưa đến huyện thành nha môn.

Trên phiếu bài đại khái thông tri Dương tri huyện của họ dự định đến Thanh Khê huyện cụ thể vào ngày nào, cho họ biết là không cần đi đón cho xa (điểm này đối phương đương nhiên phải tự lý giải), lại bảo bọn họ tu chỉnh nha môn, quét dọn vệ sinh, nhân viên các phòng ban phải nhanh chóng chuẩn bị các tư liệu báo cáo các công việc, đến lúc đó sẽ nhất loạt kiểm tra.

Dương Thu Trì đổi sang quan bào màu xanh. Hắn là quan thất phẩm, quan bào trước sau có thêu chim tử uyên ương (giống chim le le ở dưới nước, có cánh xanh biếc – người dịch), đầu đội mũ cánh chuồng, lúc lắc hai cái cánh nhìn rất ra dáng. Dương Thu Trì và nội quyến phân ra ngồi lên kiệu do Long sư gia chuẩn bị ở thành Côn Minh, do cẩm y vệ khiêng kiệu dùng đại đội nhân mả tiến vào thành. Sau khi vào thành xong, các lễ tiết và trình tự liên quan do hai vị sư gia dặn dò kỹ Dương Thu Trì.

Họ cần phải từ phía đông tiến vào thành, gọi là “tử khí đông lai”(*) cửa phía đông của huyện thành Thanh Khê đã treo đèn kết hoa. Do huyện này khá nhỏ, do đó không đặt huyện thừa, chỉ có hai quan phó là chủ bạc và điển sứ. Nhưng điển sứ vừa chết trong thời gian ngán trước đây, quan mới còn chưa được ủy phái tới, cho nên hiện giờ chỉ có một chủ bạc dẫn đầu lục phòng thư lại (**) , tam ban nha dịch (***) cùng các hương thân toàn thành đều ra trước cổng thành quỳ xuống khấu đầu nghênh tiếp. Dương Thu Trì ngồi trong kiệu bảo họ cùng đứng lên. Mọi người đồng thanh cảm tạ, rồi đứng thẳng dậy bên đường thật nghiêm trang.

Dương Thu Trì đổi sang ngồi quan kiệu của huyện nha, Tần Chỉ Tuệ cùng các nữ quyến được rèm xanh che kín, đổi sang kiệu lớn và kiệu trung của nha môn.

Sau khi đổi kiệu xong, trực ban của nha môn truyền lời khởi kiệu, lập tức thanh la trống đánh huyên thiên, người đi trước đánh chiêng đánh trống dẫn đường, tạo thành nghi trượng đưa quan kiệu rềnh ràng tiến bước.

Tần Chỉ Tuệ và nữ quyến ngồi trong đại kiệu trung kiệu do Hạ Bình dẫn đầu hai mươi nữ hộ vệ trực tiếp đưa về nội nha của nha môn. Án theo thường quy, thì đêm nay Dương Thu Trì không thể trực tiếp tiến vào nha môn. Hắn cần phải đến miếu thành hoàng trước để thấp hương, trai giới trực miếu, một mình ngủ trong đó qua đêm.

Nhưng Dương Thu Trì chẳng thèm quản gì chuyện này. Hiện giờ hắn đã đến chỗ đất cắm dùi của mình, đương nhiên lời hắn là trên hết, lòng lại lo cho bọn Tần Chỉ Tuệ, cho nên sau khi tế lễ xong ở miếu thành hoàng, liền trực tiếp lên kiệu trở về nha môn.

Về tới nha môn, hắn xuống kiệu nhìn, tức thời trợn mắt. Toàn bộ nha môn nhìn như phá miếu, so với huyện nha Quảng Đức tệ hơn gấp trăm nghìn lần.

Trước của nha môn, đôi sư tử đã đã bị mất một bên. Cánh cửa sáu phiến đã hư nát nghiêng qua một bên, giấy dán đã bị lột sạch hết chẳng còn thứ gì.

Tiến vào trong vườn, hắn thấy mặt đất đầy lổ hỏng, bức tường trước mặt đã sập hơn phân nửa, các cáo văn dán trên tường đó đã bị nước mưa nhòe hết nhìn không ra chữ gì.

Qua khỏi tường ngăn bước tới giếng trời, tiếp đó là đại đường, vòng rào ở nguyệt đài chỉ còn hai đầu, những phần còn lại chỉ sợ là đã bị người ta trộm đi làm củi nấu hết rồi.