Chương 229: Giám trảm

Giang tri huyện tiếp tục nói: “Mấy năm nay không có chuyện gì lớn, chỉ có năm rôi con trai Vân Lăng của Miêu trại chủ Vân Thiên Kình nhân vì phóng hỏa thiêu chết huyện nha Vương điển sứ và tiểu thiếp của y, còn thiêu hủy hết nội trạch của điển sứ, bị bắt tại đương trường nên bị phán trảm lập quyết.” Nghe đến đây Dương Thu Trì liền hiểu, khi bản thân hắn tiến vào nha môn thấy một dãy phòng ốc bị thiêu hủy, thì ra là do con trai Vân Lăng của Miêu trại chủ thiêu. Những phòng ốc đó xem ra là nội trạch của Vương điển sứ, hiện giờ chỉ còn là đống tro tàn ngói vụn.

Giang tri huyện nói tiếp: “Lần này cùng bị chém đầu còn có một tên giang dương đại đạo giết người cướp của, cũng bị chém lập quyết, cần phải chấp hành cùng một lúc. Nghe người trên châu Trấn Viễn nói, thì ‘Đinh Phong Văn Thư’ ra lệnh thực thi hình phạt tử hình của hai người này sẽ đến trong nay mai. Ngài đến thật đúng lúc, ngài đã tiếp ấn tín, công vụ của chúng ta coi như đã bàn giao xong, do đó chuyện giám trảm này sẽ do ngài phụ trách.”

Giám trảm? Dương Thu Trì không ngờ vừa đến nhiệm sở đã chủ trì việc giám sát chém đầu ngay. Trước khi xuyên việt, hắn đã từng được pháp viện yêu cầu tham gia công tác nghiệm thi ở pháp trường tử hình, người bị súng xử bắn nhìn nhiều rồi, nhưng người bị chém đầu đỗ gục xuống thực ra vẫn chưa xem qua, không ngờ lần đầu tiên chứng kiến cũng là lần đầu tiên hắn trong vai trò giám trảm.

Người xưa tin rằng đạo trời chính là “Xuân sanh, hạ dưỡng, thu sát, đông tàng” (Mùa xuân muôn loài sinh sôi nảy nở, mùa hè nuôi dưỡng, mùa thu giết chóc, mùa đông tàng trữ) cho nên việc thực hành tử hình ở thời cổ đại đều thực hiện vào mùa thu. Do đó, ứng theo đạo lý thì hiện giờ mới khai xuân, không phải là thời điểm chấp hành tử hình. Tuy nhiên, có những tử tội phạm trọng tội thường bị phán án tử hình là “Quyết bất đãi thời” (quyết không chờ đợi đúng thời điểm, chém ngay), do đó không cần phải chịu sự hạn chế chỉ được chém vào mùa thu. Thứ tử tội này gọi là “Lập quyết” (xử ngay), căn cứ vào đó định ra phương pháp chấp hành khá khác biệt, có thể chia ra làm hai loại là “Giảo lập quyết” (treo cổ chết ngay) và “Trảm lập quyết” (Chém đầu chết ngay).

Sau đó Minh anh tông quyết định, phàm là tội phạm chờ tới mùa thu mới xử quyết thì phải do quan viên tối cao cấp của triều đình hội thẩm một lần, sau này hình thành “Triều thẩm”, “Thu thẩm”. Điều này hình thành nên chế độ “Giam hậu” sau này, chính là “giam cấm” chờ đến mùa thu thẩm tra lại rồi mới quyết xử tử hay tha. Kinh qua “Triều thẩm” và “Thu thẩm này”, hình phạt tử hình mới được quyết, sau đó chấp hành ngay.

Con trai Vân Lăng của Miêu trại chủ Vân Thiên Kình bị pháp là “Trảm lập quyết”, tức là “quyết không chần chờ”, ý tứ là không chờ tới mùa thu mà có thể hành hình ngay. Do đó, hiện giờ Dương Thu Trì đến vừa khéo phải làm chuyện giám trảm này.

Giang tri huyện ho khan vài tiếng, lên tiếng nói tiếp: “Miêu trại chủ Vân Thiên Kình nhận thấy rằng có người hãm hại con trai của ông ta, tháng trước đã từng dẫn đầu miêu dân đến huyện thành làm loạn, bị ta bắt lại còn chưa thẩm tra, cũng giao cấp cho ngài luôn. Miêu trại chủ Vân Thiên Kình tuy đã bị giam lại, nhưng tình tự của dân chúng người Miêu rất xáo động, ngài giám trảm con trai của ông tư, nói không chừng người Miêu sẽ làm loạn, cho nên nhất định phải cẩn thận.”