Chương 23: Quân tử Tàng Khí – Tàng Khí Các

【Hệ thống】: Người chơi Kêu Tao Là Ông Nội mời ngươi gia nhập bang 【Tàng Khí Các】

【Hệ thống】: Người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không mời ngươi gia nhập bang 【Tàng Khí Các】

【Hệ thống】: Người chơi Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang mời ngươi gia nhập bang 【Tàng Khí Các】

【Hệ thống】: Người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng mời ngươi gia nhập bang 【Tàng Khí Các】

Thanh Tiêu login không lâu, gần như nhận được bốn tin tức hệ thống cùng lúc, đều là mời anh gia nhập một bang hội: Tàng Khí Các.

【Nói chuyện riêng】 Người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không nói với ngươi: Sư phụ, đừng nói anh không muốn vào nha, kiến bang lệnh này là Chính Huyền và Kêu Tao Là Ông Nội lừa em mua, nếu anh không vào, cái bang đó sẽ bị giải tán, tiền của em không thể đổ sông đổ biển như vậy được.

Kiến bang lệnh trong Quần Thanh Oline giá 600 kim, đại khái tương đương 60 đồng.

600 kim, chắc khoảng một nửa tài sản của Diệp Linh Vận.

Thanh Tiêu bất đắc dĩ cười, chọn đồng ý, không tới vài giây, liền bị chuyển thành bang chủ Tàng Khí Các.

【Hệ thống】: Chúc mừng người chơi Thư Vân Vong Xuyên trở thành bang chủ bang Tàng Khí Các.

Lập tức, các lực lượng chính trong bang Tàng Khí Các bắt đầu soát quảng cáo đầy kênh thế giới.

【Thế giới】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Nơi nào có người nơi đó có giang hồ.

【Thế giới】 Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang: Nơi có giang hồ nơi đó có Tàng Khí.

【Thế giới】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Hôm nay chúng ta chính thức thành lập Tàng Khí Các, hoan nghênh các anh hùng khắp nơi gia nhập.

【Thế giới】 Kêu Tao Là Ông Nội: Mỹ nhân giảm 20%!

‘Mỹ nhân giảm 20%’ Thanh Tiêu nghi hoặc.

【Bang hội】 Bang chủ – Thư Vân Vong Xuyên: Vào cũng phải tốn tiền hả

【Bang hội】 Kêu Tao Là Ông Nội: Là do, tốt xấu gì cũng phải có phí gia nhập nha!

【Bang hội】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Không giao tiền, em lấy cái gì hồi vốn hả sư phụ, đó là 600 kim! 600! Không phải 600 tiền đồng nha!! Tiền của em, em đau lòng quá!

【Bang hội】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Chủ Thượng đi chết đi! Nói chuyện tiền nong với sư phụ làm tổn thương tình cảm!

【Bang hội】 Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang: Là một người nam nhân, làm vì sư phụ của chúng ta, sư phụ, anh nên có sự nghiệp của chính mình!

【Bang hội】 Kêu Tao Là Ông Nội: Tiểu thụ phải tự cường!

【Bang hội】 Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang: Đồ Tô đi chết đi!

【Bang hội】 Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang →_→ Đoạn thời gian trước cậu làm chuyện gay với Chính Huyền còn chưa tính, bây giờ còn dám dụ dỗ sư phụ tớ! Sư phụ rõ ràng là ôn nhu săn sóc công, được rồi! Cậu không biết thâm tàng bất lộ giả heo ăn thịt hổ sao!

Thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ

Thanh Tiêu nghĩ tới mỗi lần cùng Đoạn Đồng một chỗ thường cảm thấy áp lực rất lớn.

Dư Huyền cũng thật là coi trọng anh.

【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không: Chính Huyền, thầy của em thế nào rồi

【Nói chuyện riêng】 Người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không nói với ngươi: Không sao, chỉ có điều cốp sau xe bị xước thôi.

【Nói chuyện riêng】 Người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không nói với ngươi: →_→ Sư phụ, Hiểu Tùng ca ca thực ra là nam nhân của em.

Chẳng qua chỉ là một câu quan tâm, Chính Huyền cũng không cần phải bảo vệ như vậy đi.

Thanh Tiêu lại đành chịu.

Huống chi cái gì gọi là ‘Nam nhân của em’

Trước có Dư Huyền là vợ, sau có bạn gay Hoa Bách Hợp và Kêu Tao Là Ông Nội, bây giờ lại tới Cổ Hiểu Tùng nam nhân của em ấy nữa.

Hậu cung của Khang Ninh Mông, quả thực rất lớn.