Chương 25: Cuộc nói chuyện ngớ ngẩn

3: Mấy anh nói em Sáu gần đây làm sao vậy?

5: Mệt mỏi.

4: Có sao? Em không nghĩ vậy.

2: Bằng không em nghĩ có chuyện gì?

1: Gần đây mấy đứa có làm không đó?

Không! *trăm miệng một lời*

3: Anh cảm thấy là do hoạt động kịch liệt à?

4: Này! Em Sáu sẽ không ở bên ngoài có người… Ai ai! Đừng đánh! Đừng đánh vào mặt em chứ!”

5: Không đánh anh thì đánh ai? Nói ba cái cẩu huyết gì!

3: Đủ rồi! Anh đây là đang thật sự hỏi mấy đứa có động gì vào ấy không đó! Cấu xé nhau cái gì!!

Sau một trận im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng sách lật lật phật.

Tôi cắn chăn bông. Mấy cha này tình nguyện xem tiểu thuyết võ hiệp chứ không chịu để ý tôi! Ô ô… Tôi phải trốn nhà bỏ đi!