Chương 303: Thăng quan phong tước

Ngày ấy, người gác cổng nha môn vào báo, có Trấn Viễn tri châu Cảnh đại nhân đi cùng một công công trong cung đến viếng, đang ở hoa phòng chờ đợi.

Công công đến từ trong cung? Chẳng lẽ là Lý công công sao? Ha ha, bản thân hắn lần này bắt được con cả Chu Văn Khuê của Kiến Văn đế và nhân vật trọng yếu Trình Tế, dẹp tan cứ điểm quan trọng của Kiến Văn dư đảng ở phía Tây Nam, bắt Kiến văn du đảng vô số. Công lao này lớn phi thường, không biết lần này hắn sẽ được ban thưởng gì.

Dương Thu Trì nhanh chóng thay đổi quan bào, vội vàng đến hoa phòng chuyên dành tiếp khách quý.

Ở cửa hoa phòng có mấy tiểu thái giám đang đứng gác. Sau khi tiến vào phòng nhìn, người đến quả nhiên là Lý công công. Duong Thu Trì vội vã bước tới cung thân thi lễ: “Ti chức tham kiến Lý công công.”

Lý công công cười ha ha đáp: “Dưong đại nhân bất tất đa lễ.” Rồi nhìn về phía Cảnh tri châu một cái. Cảnh tri châu lập tức hội ý, cúi người lui ra ngoài, các tiểu thái giám đóng cửa phòng lại.

Lý công công nói: “Dương đại nhân, thỉnh quỳ xuống tiếp chỉ.” Dương Thu Trì vội vã quỳ xuống.

Lý công công lấy từ trong người ra một cái quyển trục màu vàng, cẩn thận mở ra, cao giọng đọc: “Người Hồ Quảng Trấn Viễn châu đồng tri kiêm Thanh Khê tri huyện Dương Thu Trì, giúp việc có công, vinh sủng càng dày, dùng việc để chứng minh sự cần mẫn. Đàm luận công lao, đặc phong cho ngươi Trấn Viễn bá tước, phụng thiên na thôi thành chủ chánh văn thần, lộc chín trăm thạch, không cho thế tập, sinh nhậm Tứ Xuyên Ba Châu tri châu, tứ chỉ hạo mệnh. Khâm thử.”

Do lời lẽ trên dùng cổ văn, nên Dương Thu Trì nghe mà đầu mù mịt, ngoại trừ nghe được bản thân đã được thăng lên làm tri châu của Tứ Xuyên Ba Châu gì đó, những cái khác chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Lý công công biết trong bụng hắn tri thức bút nghiên có giới hạn, cười ha hà giải thích: Dương dại nhân, hoàng thượng không những đề thăng ông làm tri châu của Tứ Xuyên Ba Châu, tòng ngũ phẩm quan, còn phong ông làm Trấn Viễn bá, đó là chuyện vui mừng cực lớn a.”

Dương Thu Trì vẫn mù tịt, Lý công công tặc lưỡi vài cái, mới nói tiếp: “Dương đại nhân công nhận là một viên phúc tướng, mới đến Trấn Viễn châu không mấy ngày mà đã tảo bình được Kiến Văn dư đảng ẩn tàng trong sào huyệt trọng yếu, bắt sống được trưởng tử Chu Văn Khuê và lương tướng Trình Tế của Kiến Văn. Hoàng thượng long nhan đại duyệt, khen ông không cô phụ sự sủng tín của hoàng thượng, cho nên mới đặc biệt phong tước vị cho ông để coi như là thưởng thêm.”

“Nên biết, chỉ luận về thực lộc, thì bá tước hơn hẳn chánh nhất phẩm. Công, Hầu, Bá nhập có thể tham gia và nắm ngũ phủ tổng lục quân, xuất có thể lãnh tướng quân án đại soái đốc. Như đại nhân mới chi tòng ngũ phẩm quan mà có thể phong tước, quả thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trước không có tiền lệ và sau cũng không ai theo được, cho thấy hoàng thượng đối với ông coi trọng thế nào. Hắc hắc hắc.”

Chuyện phong tước ở Minh triều đều phân thành hai loại tông thất và công thần ngoại thích. Phong tước vị cho công thần ngoại thích cộng có Công, Hầu, Bá tam đẳng. Quy định thì chỉ có thể có quân công với xã tắc mới có thể phong tước. Trong đó, phàm là người có công trong chiến dịch Tĩnh Nạn của Minh Thành Tổ thì đều được phong tước vị “Phụng thiên tĩnh nạn thôi thành”. Dương Thu Trì lần này tiêu diệt phần lớn Kiến Văn dư đảng, bắt được Chu Văn Khuê và Trình Tế, cũng có thể coi là bộ phận tiếp sau của chiến dịch Tĩnh nạn, do đó, án chiếu theo quy định này mà phong tước.