Chương 337: Nghịch chuyển thành công

Dương Thu Trì biết Vân Lộ trở thành Thanh Khê công chúa, lại còn mang theo một cánh quân mà hiện giờ hắn đang cần tới nhất, vui mừng khôn xiết, không kịp nói đến tình biệt li, giản đơn trình bày tình cảnh của đội hộ vệ của mình tại bờ Gia Lăng có khả năng gặp nguy hiểm. Vân Lộ lập tức hạ lệnh cho các thân vệ của mình kéo đến Gia Lăng giang tăng viện.

Bên bờ sông Gia Lăng lúc này đã chém giết đến thiên hôn địa ám, thây nằm khắp đồng, do đó bọn họ dễ dàng tìm được hiện trường hai bên đang đánh giết.

Đến lúc này thì tình hình của Nam Cung Hùng đã rơi vào tình cảnh thập phần nguy hiểm, dưới sự công đánh của mấy trăm bang chúng thuyền bang, hộ vệ đội thương vong rất nhiều người, ngay cả Nam Cung Hùng cũng thụ thương.

Trong lúc thập phần nguy cấp này, thiết giáp kỵ binh của Vân Lộ đã kéo đến. Địa phương này vừa khéo là một dãy đất bồi, địa thế rộng rãi. Lĩnh quân phó thiên hộ Trương Khiếu Giang phất đao trong tay, hạ lệnh xung phong. Năm trăm thiết kỵ đánh giết vào bang chúng thuyền bang giống như cắt đậu phụ.

Lần này, tuy nhân số so với cẩm y vệ lúc nãy đông hơn nhiều, nhưng toàn là bọn ô hợp, cũng không có khải giáp bảo hộ, lại không có kinh nghiệm chiến đấu theo tập đoàn, cung tên trong tay đối với thiết giáp chẳng tạo thành uy hiếp, hơn nữa sau khi hỗn chiến, cung tên cũng chẳng có tác dụng gì.

Do đó, thay vì nói đó là một trường ác chiến, lần này nói là một trận đồ sát thì đúng hơn.

Bang chúng thuyền bang thấy quan binh xông tới, nhiều người biết đã mắc lừa, bản thân đã tham gia bao vây chém giết cẩm y vệ và bộ khoái của nha môn, để rồi hiện giờ đã muộn, đã phạm một sai lầm quá lớn rồi.

Dưới sự xung phong chém giết của các thiết kỵ, bọn bang chúng thuyền bang tử thương đầy đồng, những tên còn lại hồn phi phách tán, đua nhau quỳ xuống đầu hàng.

Dương Thu Trì và Vân Lộ cùng mọi người giật ngựa đứng trên một ngọn đồi nhỏ xem trận chiến, thấy bên mình đạt được toàn thắng liền yên lòng.

Lần này cục thế nghịch chuyển được là nhờ vào Vân Lộ mang theo thiết kỵ kéo đến kịp thời. Vân Lộ cũng vì việc mình giúp được Dương Thu Trì mà vui mừng khôn xiết.

Nam Cung Hùng mang theo hộ vệ lên bờ, hướng đến Dương Thu Trì bẩm báo đã ngăn chặn thuyền đội chở muối lậu của thuyền bang, đồng thời bắt sống được người cầm đầu là Lục Tiệm Chung em trai ruột của Lục Tiệm Li. Lâm Tường sau khi quy hàng ở trong trường hỗn chiến này cũng may mắn thoát được một kiếp.

Sau khi thu dọn chiến trường, kiểm tra thương vong, hộ vệ đội của Dương Thu Trì chiến tử hai mươi người, trọng thương bảy tám người, nhưng người còn lại đều thụ thương, ngay cả Nam Cung Hùng, Tử Thạch Lăng cùng các thiếp thân hộ vệ võ công siêu cường cũng bị thương. Các bộ khoái do Chiêm Chánh Chiêm bộ đầu mang theo chỉ còn lại Chiêm Chánh và năm sáu người, hơn nữa đều thụ thương, những người khác chiến tử toàn bộ. Trường đại chiến này thảm liệt đến mức độ khó ngờ.

Dương Thu Trì nhờ Trương Khiếu Giang mang theo thiết kỵ bộ đội đưa các cẩm y vệ phản tặc bị bắt cùng bang chúng thuyền bang và thuyền muối lậu bị bắt áp giải về Bảo Ninh phủ, còn bản thân thì mang theo Vân Lộ cùng một cánh hộ vệ khác trở về Bảo Ninh phủ trước để bắt Lục Tiệm Li.

Nhưng bọn họ đã chậm một bước. Do Chu bá hộ và cẩm y vệ của y đã bị thuyền bang đục ruỗng, cho nên Phiền tổng kỳ cùng các cẩm y vệ sai đi tiến hành bố không Lục Tiệm Li đã không thực hiện nhiệm vụ, ngược lại còn báo tin này cho họ Lục.