Chương 41

Buổi tối ngồi trong phòng suy nghĩ một hồi, cuối cùng đi tìm Ngọc Đàn, chậm rãi hỏi: “Ban ngày vạn tuế gia vì sao trách cứ Tứ vương gia?”

Ngọc Đàn thấp giọng trả lời: “Lúc thương thảo xử lý sự việc hộ bộ thiếu hụt như thế nào, thái tử gia, bát bối lặc gia đều nói niệm tình các quan viên trừ một chút khuyết điểm, nhiều năm qua cũng luôn cẩn trọng, khuyết điểm này cũng có thể khoan nh ượng được. Vạn tuế gia vốn đã tính giao cho thái tử gia điều tra chuyện này, Tứ vương gia liền quỳ xuống xin thỉnh được toàn quyền thanh tra, nghiêm trị quan viên liên quan, nói nếu xử lý nhẹ chẳng khác nào dung dưỡng, lại liệt kê từng vụ tham ô vơ vét của cải ở quan trường nhiều năm qua, rồi nói để lâu sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Trong dân gian có bài đồng dao ‘Cửu thiên cung phú quy Đông hải, vạn quốc kim châu hiến đạm nhân’ (*) . Hoàng thượng bởi vậy giận dữ, mắng chửi Tứ vương gia xong, liền ra lệnh Tứ vương gia cùng Thập Tam A Ca lui ra!”

Ta gật đầu, lại hỏi: “Vậy sau đó Hoàng thượng lại triệu kiến Tứ vương gia nói những thứ gì?”

Ngọc Đàn buồn bực nỏi: “Không nói gì nhiều, chỉ sai Tứ vương gia cùng Thập Tứ gia hiệp trợ thái tử gia tra rõ chuyện này!”.

*Cửu thiên cung phú quy Đông hải – nhắc tới Từ Can Học, còn Vạn quốc kim châu hiến đạm nhân nhắc đến Cao Sĩ Kì đều là hai tham quan lớn dưới thời Khang Hi