Chương 46

Tin buồn là tác giả dấu mất chương này đi đâu ấy, tìm hoài cả trên web Đài – Trung cũng không thấy.

Cả nhà thông cảm nhá tiếp