Chương 46: Đại hội mở màn

Giờ phó hội đã đến!

Bầu không khí trên sân cỏ Ngũ Lý bình khẩn trương lên cực độ.

Quần hùng im phăng phắc, nín thở đợi chờ Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch xuất hiện.

Hàng ngàn ánh mắt của hàng ngàn cao thủ hắc bạch đạo đổ xô về hướng con đường độc đạo dẫn vào sân cỏ Ngũ Lý bình.

Năm vị đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng và Thiên Ấn đạo trưởng đứng giữa đấu trường, mắt hướng ra ngoài con đường độc đạo đợi chờ.

Quần hùng hắc bạch, luôn cả năm vị đạo nhân ai ai cũng nghĩ Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch sẽ đi ngã độc đạo tới phó hội.

Đột nhiên.

Từ trên bầu trời xa dưới ánh trăng sao, một chiếc bóng xuất hiện lao vùn vụt tới sân cỏ Ngũ Lý bình.

Nhận ra chiếc bóng trên bầu trời thẳm, quần hùng hắc bạch la hét như sấm động :

– Tiểu Huyết Thần!

– Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch!

– Tiểu quỷ Phùng Phá Thạch!

Tiếng quát la trấn động khắp Ngũ Lý bình năm dặm dài, một lúc mới chịu im đi.

Đa số quần hùng hắc bạch đạo từ lâu chỉ nghe tiếng tăm lừng lẫy của Phùng Phá Thạch nhưng chưa biết mặt chàng một lần nào. Đến nay bọn họ muốn nhìn xem chân diện mục của chàng như thế nào mà lại là một nhân vật thần quái.

Có người nói Phùng Phá Thạch là một gã thiếu niên mặt mũi cực kỳ tuấn mỹ, như Phan An tái thế, Tống Ngọc hiện sinh. Có kẻ lại cho chàng là một nhân vật hình dung cổ quái như loài quỷ dữ dưới a-tỳ. Đêm nay đến phó hội quần hùng, họ vừa có tham vọng tranh đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, cũng vừa có ý nhận diện chàng.

Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch sắp tới đấu trường, bầu không khí căng thẳng đến tưởng chừng ngạt đi cả sự thở.

Quần hùng hắc bạch ai ai cũng đều nghĩ một trận đại lưu huyết kinh hồn vô tiền khoáng hậu sẽ diễn ra trên sân cỏ Ngũ Lý bình này chẳng kém gì trận đại lưu huyết giữa lão đại kỳ nhân Ma Diện Thần Tà và gần hai ngàn cao thủ hắc bạch cách nay trên một trăm năm về trước, với gần năm trăm cao thủ phơi xác tại đấu trường.

Nháy mắt, chiếc bóng tới trên bầu trời sân cỏ Ngũ Lý bình.

Chiếc bóng vạch một vòng tròn trên sân trung rồi đáp xuống đấu trường nhẹ nhàng, không một tiếng động nhỏ, một hạt cát cũng không bay.

Chiếc bóng hiện ra một thiếu niên vận lam y, mặt mũi cực kỳ tuấn mỹ, hai mắt sáng rực tợ hai ánh tinh cầu, lưng đeo thanh trường kiếm, uy nghi như một tiểu thiên thần từ trên trời vừa giáng hạ xuống trần gian.

Quần hùng hắc bạch lại quát to :

– Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch!

– Tiểu quỷ Phùng Phá Thạch!

Tiếng quát chấn động một lúc khá lâu mới chịu im đi.

Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về gã thiếu niên lam y vừa xuất hiện chính là Phùng Phá Thạch.

Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn quanh sân cỏ Ngũ Lý bình một lượt.

Nhận ra có tới hàng ngàn cao thủ hắc bạch, đúng như lời nói của Từ Tôn Công đêm trước, Phùng Phá Thạch nhủ thầm :

Đêm nay ta đã gặp chuyện lành ít dữ nhiều. Chưa biết rồi hậu quả sẽ ra sao, chết sống lẻ nào, nhưng ta nhất định phải đánh một trận ác liệt cho bọn đạo nhân ngũ đại môn phái và bọn cao thủ hắc, bạch có tham vọng chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục phải chùn bước, sau này không còn rình rập, tìm kiếm ta như trước nữa.

Vô Lượng thiền sư bước tứi đứng trước mặt Phùng Phá Thạch cách ba trượng.

Lão đạo nhân niệm Phật hiệu :

– A di đà Phật, tiểu thí chủ là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đó phải không?

Phùng Phá Thạch gật đầu bình tĩnh :

– Không sai, ta chính là Phùng Phá Thạch đêm qua đã nhận được chiến thư, đêm nay tới phó hội đây.

Chàng hỏi :

– Lão hòa thượng có phải là Vô Lượng thiền sư, môn phái Thiếu Lâm mà cũng là Minh chủ liên minh đó không?

Vô Lượng thiền sư niệm Phật hiệu :

– A di đà Phật! Bần tăng chính là Vô Lượng thiền sư, chủ trì đêm phó hội quần hùng này, đêm qua đã phái người tìm tiểu thí chủ thỉnh mời đến đây phó hội.

Dù đã biết mục đích của Vô Lượng thiền sư trong đêm phó hội quần hùng nhưng Phùng Phá Thạch vẫn hỏi :

– Tiểu gia muốn biết lão hòa thượng tụ hợp quần hùng hắc bạch hơn một ngàn người, luôn cả ngũ đại môn phái khai diễn cuộc đối phó đêm nay với dụng tâm gì?

Vô Lượng thiền sư bằng một giọng vừa nghiêm chỉnh, vừa từ hòa đúng như một kẻ chân tu :

– Từ mấy tháng nay tiểu thí chủ đã sát hại hàng trăm cao thủ hắc bạch, gây ra tội ác tày trời, lại còn tiếp diễn chưa biết tới bao giờ mới chịu chấm dứt. Bần tăng vì niệm chút đức hiếu sinh của đấng từ bi Phật tổ và lời thỉnh cầu của quần hùng trong hai đạo hắc, bạch đứng ra lập liên minh tiểu trừ Tiểu Huyết Thần, tái lập trật tự, bình yên cho giang hồ, thỉnh mời thí chủ tới đây phó hội, để hỏi thí chủ về cái tội tàn sát Thanh Vân bang của lão Bang chủ Mã Kỳ, Bạch Kỳ bang của Bang chủ Thương Sư Ngươn và Long Hổ hội của Hội chủ Ngụy Khôn. Thí chủ hãy trả lời cho bần tăng biết về chuyện đó.

Phùng Phá Thạch nổi giận :

Lão đại hòa thượng đừng dùng nguỵ thuyết. Thanh Vân bang của lão Mã Kỳ, Bạch Kỳ bang của lão Thương Sư Ngươn và Long Hổ hội của lão Ngụy Khôn năm xưa đã cấu kết cùng lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và bốn lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân, Liệt Hỏa Ma Quân kéo tới tàn sát Phùng Sơn bảo, giết phụ thân ta và còn tàn sát Tạ gia trang, giết luôn thúc phụ ta Tạ Chử Giang chỉ vì tham vọng muốn chiếm hai pho bí kíp Hàn ma kiếm phổ và bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Ta vì hai mối huyết thù nên phải huyết tẩy ba môn phái từng vay nợ máu, đó là luật công bình của võ lâm xưa nay, tại sao lão đại hòa thượng còn lập cái liên minh quỷ quái kia hỏi tội ta là đạo lý gì. Lão hãy nói rõ cho ta được biết.

Vô Lượng thiền sư niệm Phật hiệu :

– A di đà Phật! Phùng thí chủ chớ nên ngộ nhận. Năm xưa chỉ vì lão Phùng Phá Sơn bất ngộ, không chịu dâng nộp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, món chí bảo của võ lâm cho Minh chủ võ lâm cất vào Tàng kinh các, tránh trước cái đại họa diệt vong của giang hồ, lại còn có những lời cao ngạo, thách thức, bất kính với chư vị chưởng môn nhân, nên bắt buộc quần hùng phải động thủ. Đao kiếm vốn là món vật vô tình, lại nữa vì lão họ Phùng và họ Tạ bất tài nên mới chết thảm, lại còn di hại cho chúng môn đồ Phùng Sơn bảo và Tạ gia trang. Cái lỗi do hai lão sao lại trút cho ngũ đại môn phái.

Phùng Phá Thạch dằn cơn giận dữ :

– Lão đại hòa thượng quả là khẩu Phật tâm xà, dùng cường đoạt lý. Vừa đánh cướp vừa la làng. Nhưng ta hỏi lão thỉnh mời ta tới đây có chuyện gì?

Vô Lượng thiền sư ôn tồn :

– Bần tăng lập liên minh tiểu trừ Tiểu Huyết Thần, thỉnh mời Phùng thí chủ tới đây có hai điều kiện.

Phùng Phá Thạch thăm dò :

– Hai điều kiện gì lão hòa thượng cứ nói ra.

Vô Lượng thiền sư đáp :

– A di đà Phật, điều kiện thứ nhất là Phùng thí chủ hãy thức ngộ giao nộp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục cho bần tăng mang về cất vào Tàng kinh các.

Phùng Phá Thạch nghiến thầm :

– “Thì ra lão trọc này cũng chỉ vì tham vọng pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục nên mới bày khai trận đêm nay đúng như lời Ngọc Địch tiên nga Hoa Thương Thương và Từ đại ca đã nói không sai một chút nào. Nhất định ta sẽ đánh cho một trận đại lưu huyết dạy cho bọn ngũ đại môn phái một bài học, từ nay đừng làm thân khuyển mã cho lão Xích Phát Đại Ma Tôn nữa.”

Chàng hỏi tiếp :

– Còn điều kiện thứ hai thì sao?

Vô Lượng thiền sư tái sắc diện :

– Điều kiện thứ hai nếu Phùng thí chủ bất ngộ, không chịu giao nộp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục thì bần tăng sẽ truyền lệnh cho quần hùng hắc, bạch động thủ lấy bí kíp mang về Tàng kinh các.

Phùng Phá Thạch sôi máu trái tim, cất tiếng dõng dạc cho quần hùng hắc, bạch thảy đều nghe :

– Lão hòa thượng hãy lắng tai nghe cho rõ những lời ta nói đây. Từ lâu nay ta những tưởng ngũ đại môn phái là năm môn phái thuộc hàng chánh đạo võ lâm, nghĩa khí ngất trời, chí công vô tư, dứt bỏ thất tình lục dục. Nào ngờ nay lại rõ lại bọn lão chỉ là những tên bại hoại, đê hèn, tham sinh húy tử, cam tâm cúi luồn làm thân khuyển mã cho lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn, trong mưu đồ bá chủ võ lâm của lão đã manh nha từ lâu nay, mà bọn họ chỉ là những kẻ tay sai thừa hành theo mệnh lệnh của lão. Ta cần nói cho bọn hòa thượng biết, cổ nhân có câu “Điểu tận cung tàn, hổ diệt cẩu vong”. Lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn thành công lên ngôi Minh chủ, ngũ đại môn phái chính là cái đích nhắm của lão tiêu diệt, sau đó tới các bang hội, luôn cả cao thủ quần hùng hắc, bạch thảy đều không sao tránh khỏi cái họa diệt vong. Nay tất cả đều là những tên ngu ngốc, không hiểu rõ điều hư thiệt, bày trận toan giết đi những kẻ nghĩa khí ngất trời. Ta vì sự an nguy của võ lâm một mình thế thiên hành đạo, tận diệt những tên ác đạo đang chạy theo xu phụ lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn.

Soạt.

Thanh Tàn Hồn huyết kiếm chiếu rực ánh huyết quang đã nằm trong tay Phùng Phá Thạch.

Trông thấy thanh Tàn Hồn huyết kiếm, quần hùng đồng thanh hét to :

– Tàn Hồn huyết kiếm!

– Võ khí thần quái!