Chương 48

Thần tăng Kim Chung trưởng lão Linh Sơn cổ tự tay không ngừng lắc chiếc chuông vàng bé xíu tạo ra âm thanh mê hồn lạc phách. Phía sau lão là bốn Linh chủ khiêng một chiếc kiệu. Trang phục của năm người thật kỳ lạ, trông như những gã đạo tỳ đưa đám ma.

Thế Lãm vừa xuất hiện, Thần tăng Kim Chung trợn mắt nhìn chàng tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

Thế Lãm cười khẩy nói :

– Các người đến đây rước lão quỷ.

Thần tăng Kim Chung hỏi giật giọng :

– Thái thượng hoàng đâu?

Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh bước ra đứng cạnh Thế Lãm. Sự xuất hiện của nàng khiến Thần tăng Kim Chung càng ngạc nhiên hơn :

– Đông Giang quận chúa cũng có mặt ở đây nữa à?

– Lão lạ lùng lắm sao?

Nàng vừa nói hết câu thì Ỷ Kiều Nương Tử, Nhĩ Lan, Nhứt Đăng đại sư, và Vô Vi đạo trưởng cũng xuất hiện.

Nhứt Đăng đại sư nhìn Thần tăng Kim Chung, miệng niệm Phật hiệu nói :

– A di đà Phật! Chúng ta lại gặp nhau.

Thần tăng Kim Chung lừ mắt nhìn Nhứt Đăng đại sư :

Lão hòa thượng cũng chen vào chuyện triều trung à?

– Bần tăng không thể khoanh tay ngồi thiền, gõ mõ nơi Thiếu Lâm cổ tự.

– Các người đã làm gì Thái thượng hoàng rồi?

Thiếu Lâm hỏi lão :

– Sao lão lại hỏi vậy? Muốn biết thì đi hỏi Tổng tài Thái Minh Công. Nhưng bổn tướng xem ra các vị rất trọng vọng Thái thượng hoàng nên mới mang kiệu đến rước người.

Tổng tài Thái Minh Công muốn cung thỉnh Thái thượng hoàng về triều chăng?

Thần tăng Kim Chung gật đầu :

– Đúng như vậy!

Ỷ Kiều cau mày, chỉ lão gian tăng :

– Xảo ngôn, rước Thái thượng hoàng sao các vị lại ăn vận như bọn đạo tỳ thế. Nói thật ra đi, các vị được lịnh của Minh Chỉnh đến rước quỷ vương thì có.

Thần tăng chiếu ác nhãn vào Ỷ Kiều Nương Tử :

– Lão tăng chỉ hành sự theo di huấn của Tổng tài Thái Minh Công mà thôi. Hãy mau vào đưa Thái thượng hoàng ra để hồi cung, chúng ta không có thời gian với các người.

Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh chỉ vào mặt Thần tăng Kim Chung :

– Lão tăng đã biết thân phận của ta còn dám vô lễ vậy sao?

– Tổng tài Thái Minh Công đã truy nguyên được kẻ tòng mưu cấy ong độc vào vườn thượng uyển để di hại Vương đại nhân là Quận chúa. Người đã hạ lệnh gặp Quận chúa ở đâu lấy mạng ngay lập tức.

Thế Lãm trừng mắt :

– Các người thật là quá đáng. Bổn tướng muốn hỏi, Linh Sơn trưởng lão phục vụ Tổng tài Thái Minh Công nhằm mục đích gì?

Nhứt Đăng đại sư chen vào đáp trả lời chàng :

– Thần tăng Kim Chung muốn dựng Linh Sơn cổ tự thay thế Thiếu Lâm làm bắc đẩu.

Thần tăng Kim Chung bật cười :

– Lão hòa thượng nói rất đúng ý của ta. Ngay ngày mai đây, khi Tổng tài Thái Minh Công thâu hồi giang sơn về một mối thì Thiếu Lâm của lão là cái đích đầu tiên Tổng tài Thái Minh Công để mắt tới.

Thần tăng Kim Chung nói xong, bất thần vung kim chung phát ra những âm thanh mê hồn, lạc phách.

Lão vừa vung kim chung vừa nói :

– Tất cả hãy tự bế huyệt đi.

Thần tăng Kim Chung đã lầm, bởi giờ đây trước mặt lão là đại truyền nhân của Gia Cát Càn Khôn, chủ nhân Vô Ảnh đăng Hoàng Thế Lãm.

Mặc cho lão gian tăng lắc chuông, dụng hết công lực để tạo âm thanh ma quái khống chế thần thức mọi người, Thế Lãm vẫn bình thân như vại. Dự tính của chàng là muốn đưa lão gian tăng vào tròng khống chế lão trong chớp mắt.

Ý niệm đó còn đọng trong đầu thì đột nhiên Nhứt Đăng đại sư vận hóa công phu “Sư Tử Hống” hét lên một tiếng thật lớn :