Chương 491: Một trường hợp vừa ăn cắp vừa la làng khác

Kỳ thật, bộ khoái chỉ chú trọng đến phá án được hay không, và năng lực của Dương Đạp Sơn về phương diện này đã được chứng nghiệm đầy đủ, cho nên Hàn tri phủ quyết định đề bạt hắn lên làm tổng bộ đầu, một là cảm tạ hắn tìm về quan ấn giúp ông ta, hai là cũng vì dùng hết tài của người. Nhưng mà, Dương Đạp Sơn dùng những lời khác không nói gì, nhưng câu “đời sau của ân nhân” đã đề tỉnh Hàn tri phủ, giúp ông ta nhớ lại lão bộ đầu phụ thân của Thành Tử Cầm đã vì cứu ông ta mà anh dũng hi sinh, nếu như vậy mà hoán chức của con gái của ân nhân, thì rõ ràng là có điểm nói không suông.

Do đó, Hàn tri phủ gật đầu, nói với Dương Đạp Sơn: “Lời này cũng có lý, như vầy đi, bổn phủ nhậm mệnh ngươi làm phó tổng bộ đầu, hiệp trợ Tử Cầm quản lý chúng bộ khoái của Khánh Dương phủ, tiền công mỗi tháng 600 văn.”

Án chiếu theo quy định của pháp luật, tam ban nha dịch của cổ đại nha môn là những công tác tạp vụ, thường phải chinh tập bá tánh đảm nhiệm, được gọi là phái sai phục dịch, cho nên mới xưng là “Sai dịch”, nhân vì là phục dịch trong nha môn nên mới gọi là “Nha dịch”, trong đó bao gồm cả bộ khoái, đều là phục dịch theo nghĩa vụ, không có bổng lộc của công, chỉ phát cấp “Công thực ngân” (tiền ăn), trong từ ngữ đã hàm nghĩa hỗ trợ ăn uống. Và thường những công thực ngân dành cho bộ khoái này chỉ khoảng 400 văn mỗi tháng, tổng bộ đầu 700 văn, Dương Đạp Sơn là phó tổng bộ đầu, cho nên hưởng 600 văn.

Chút tiền này thật ra là tiền duy trì sự sống cho gia đình, không đói chết đã là may lắm rồi, đừng nói gì là sinh hoạt cho thoải mái một chút. Nhưng ở thời cổ đại, nha dịch ra được hưởng rất nhiều tiền theo quy củ, những món “lệ phí” này đều do ước định tự nhiên thành, không thể coi là tham ô, cũng có thê gọi là thu nhập “xám”. Đương nhiên, có có khá nhiều người bán rẻ lương tâm tham tiền chèn ép để kiếm thêm.

Dương Đạp Sơn thấy sắc mặt của Thành Tử Cầm cùng mọi người hòa hoãn hơn, bấy giờ mới khom người thưa: “Đa tạ đại nhân tài bồi, tiểu nhân nhất định hiệp trợ Thành bộ đầu nỗ lực phá án, báo đáp ơn vun bón của đại nhân.”

Sấu hầu và hai người còn lại đều ôm quyền khom người làm lễ với Dương Đạp Sơn: “Thuộc hạ tham kiến Dương phó tổng bộ đầu!”

Dương Đạp Sơn ôm quyền trả lễ: “Sau này rất mong các vị ủng hộ nhiều cho.”

Thành Tử Cầm cười tươi ôm quyền nói: “Cung hỉ Dương huynh đệ vinh dự thăng lên phó tổng bộ đầu!”

Dương Đạp Sơn vội hoàn lễ: “Đa tạ Thành tổng bộ đầu!”

Hàn tri phủ hơi lo lắng tiểu quỷ còn quay trở lại đánh cắp quan ấn của mình đi nữa, chờ bọn họ khách sáo xong, bấy giờ mới hỏi: “Dương phó bộ đầu, tên tiểu quỷ đó có quay lại trộm quan ấn của bổn phủ nữa không?”

Dương Đạp Sơn trầm ngâm một chút, đáp: “Tiểu quỷ đó thân có pháp lực, tiểu nhân không có cách gì chế phục nó một cách triệt để, cho nên khả năng mất cắp vẫn còn tồn tại!”

Hàn tri phủ và Hàn phu nhân đều thất sắc cả kinh, đồng thanh hỏi: “Như vậy thì làm sao bây giờ?”

Dương Đạp Sơn đáp: “Chỉ có một biện pháp có thể đề phòng tiểu quỷ lại đến!”

“Biện pháp nào?” Hai người đồng thanh hỏi.

“Đem quan ấn giao cho phu nhân bảo quản, khi cần dùng ấn thì thỉnh phu nhân lấy ra sử dụng, dùng xong thì giao lại cho phu nhân bảo quản. Hàn đại nhân không được hỏi phu nhân chỗ giấu ấn, thậm chí không được hỏi tình hình bảo quản quan ấn. Còn phu nhân cũng nhất định chú ý, chỗ giấu quan ấn tuyệt không để cho Hàn đại nhân biết, nếu không, tiểu quỷ sẽ có khả năng trộm quan ấn lần nữa.”