Chương 506: Huyết chiến nhu tình

Dương Đạp Sơn nói: “Tử Cầm, đừng sợ, có ta ở đây, chúng ta xông ra ngoài.”

Kỳ thật, Dương Đạp Sơn có võ công tương đương Thành Tử Cầm, nhưng lúc này Thành Tử Cầm nghe hắn nói vậy, phảng phất như có một nguồn sức mạnh để dựa dẫm vào, tinh thần tức thời phấn chấn, gật đầu nói: “Được! Đánh xông ra!”

Hai người dựa lưng vào yểm hộ cho nhau, đánh giết xông ra ngoài.

Chỉ có điều, địch quân người đông như kiến, vây chặt hai người, giết được phía trước thì phía sau xông lên, đánh giết đến lúc sau thì Dương Đạp Sơn đã mệt thở khì khì như trâu, còn Thành Tử Cầm thể lực không bằng Dương Đạp Sơn, đã sớm tinh bì lực kiệt, chỉ ráng lắm mới tự giữ mình, không còn sức đâu xông ra ngoài.

Dương Đạp Sơn thấy tình cảnh như thế, lòng chùn xuống, thở dài: “Xong rồi, như vầy chỉ sợ phải chết trong loạn quân thôi.”

Thành Tử Cầm thở hỗn hễn, quay đầu dựa sát người hắn: “Đạp Sơn…, ta có thể… ta có thể cùng chết một chỗ với… huynh, cũng thỏa mãn lắm rồi…”

Dương Đạp Sơn vẫn cố gắng đánh giết ngăn chặn sự tấn cống của Thát Đát binh, bốn phía đầy tiếng quát giết vang trời, trong khi đó âm thanh của Thành Tử Cầm rất nhẹ, hắn nghe lõm bõm vài tiếng không rõ ràng, không kịp hiểu đó là ý gì, chợt nghe Thành Tử Cầm rú thảm một tiếng, thì ra là đùi bị một thương đâm trúng, ngã lăn ra đất.

Dương Đạp Sơn quát một tiếng lớn: “Tử Cầm!” rồi chuyển thân lại như phát điên chém đôi tên Thát Đát binh đã đâm bị thương Thành Tử Cầm, tiếp sau đó lại chém ngã liên tiếp mấy tên. Thát Đát binh thấy khí thế của hắn điên cuồng như thế, sợ hãi kinh tâm, nhưng cũng biết hắn chỉ là sức mạnh đi hết tầm tên, liền đua nhau thối lui, chỉ không ngừng dùng trường mâu đâm vờn, vừa đâm vừa hò hét inh ỏi: “Nữ tử xinh đẹp đó thụ thương rồi. Bắt sống…!”

Cự li bây giờ đã giãn ra, vô cùng bất lợi đối với Dương Đạp Sơn tay cầm đơn đao, nhưng hắn không dám truy kích đánh xáp lá cà, vì Thành Tử Cầm thụ thương nằm đó, hắn phải bảo hộ nàng.

Thành Tử Cầm đầu tóc tán loạn, toàn thân đầy máu quỳ dưới đất, vết thương trên đùi đã ướt sủng máu. Nàng gào thảm: “Đạp Sơn. Ta không xong rồi, huynh mau chém một đao cho ta chết, không được để ta lọt vào tay bọn Thát Đát chịu nhục! Chàng mau xông ra ngoài đi!”

Dương Đạp Sơn nào chịu đi, vẫn phát điên đề kháng chặn chém. Thát Đát binh muốn bắt sống Thành Tử Cầm, do đó trường mâu chỉ đâm về phía Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn không chịu rời khỏi Thành Tử Cầm, sợ vừa li khai thì Thát Đát binh sẽ bắt nàng đi, chỉ còn biết mua đơn đao bảo hộ quanh nàng, cố sức đề kháng trường mâu đâm đến.

Chính vào lúc này, Dương Đạp Sơn chợt ẩn ước nghe tiếng quát tháo bên ngoài, thanh âm là Hán ngữ, rồi Thát Đát binh ở ngoại vi đại loạn. Hắn mừng rỡ reo lên: “Tử Cầm, hãy kiên trì, viện quân của chúng ta đến rồi!”

Thì ra là Minh quân tuy hay được tin quân Thát Đát đánh lén Oai Hòe thôn bắt hơn trăm người dân, liền phái hai nghìn binh mã truy kích. Do cự li đóng quân của họ khá xa, nên bấy giờ mới tới nơi. Rất may là họ đến trễ, nếu không đã lọt vào vòng vây mai phục của Thát Đát binh, may ít rủi nhiều rồi.

Trong khi đó hiện giờ chủ soái của Thát Đát binh đã bị Thành Tử cầm giết, quần long vô thủ, cộng thêm quân doanh bị thiêu, một bộ phận quân sĩ bỏ vũ khí đi cứu hỏa, Dương Đạp Sơn và Thành Tử Cầm lại từ bên trong đánh giết loạn ra, Thát Đát binh chỉ đối phó hai người họ, không hình thành đội hình chuyên môn đối phó với Minh quân xông từ ngoài vào. Trong thời đại lãnh binh khí cổ đại, không có thống soái và không bố trận, trận tự hỗn loạn như thế là vô cùng kỵ húy, thất lợi vô cùng. Cộng thêm Thát Đát binh đã sẵn lòng úy sợ đối với Minh quân, Minh quân có chuẩn bị mà tối, tuy nhân số không bằng địch, nhưng vẫn đánh giết cho quân Thát Đát tơi bời.