Chương 52: Kỳ Cổ Tương Đương

Thần Yên chân nhân mỉm cười đứng trong vườn, sau lưng bà là Hư Vân tông chủ, Nhạc Phi Bằng, Kim Thế Phi, và Minh Phi cung chủ sáu vị chưởng môn. Và theo sát họ là sáu chú tiểu sa di, mỗi người ôm trên tay một chiếc hộp sắt màu đen rộng khoảng hai thước vuông, trông có vẻ khá nặng, khiến cho các tiểu sa di hơi bị chật vật.

“Để xuống, để xuống!” Hư Vân tông chủ cất tiếng phân phó. Các tiểu sa di cẩn thận đặt những chiếc hộp sắt xuống đất, rồi đứng thở hồng hộc.

Thần Yên chân nhân cười nói với Diệu Nhiên: “Chư vị sư thúc bá đã nhìn thấy qua tấm Tố Thủy Lan Y của con, mọi người đều cho rằng nó hẳn là có quan hệ với tấm Thủy Mẫu Thần Y năm xưa…..……Vì vậy mà Hư Vân tông chủ đã mang cuốn Thương Mang sử ký đến đây muốn kiểm chứng một phen.”

Thì ra là vậy! Ở trước mặt các vị trưởng bối, Diệu Nhiên làm sao dám bất tuân, nên vội vàng gật đầu đồng ý.

Sau khi được Diệu Nhiên ưng thuận, các vị chưởng môn liền rất cao hứng. Theo những gì ký tải ở trong sử ký, thì đó là chuyện từ rất xa xưa. Nếu quả hôm nay có thể chứng thực được việc này, vậy nó sẽ có ảnh hưởng gì tới nhân loại?? Không, sự việc đó hẳn là sẽ gây phấn chấn cho toàn thể Tu Chân giới chứ chẳng chơi.

Nếu đây thật sự là Thủy Mẫu Thần Y, vậy có nghĩa là Thủy Mẫu thần vẫn quan tâm đến Tu Chân giới của nhân gian, vẫn còn quan tâm đến vận mệnh của thất đại môn phái thuộc chánh đạo! Ài……nếu không có Thủy thần thì thất phái đã không có ngày hôm nay.

Diệu Nhiên bước về phía trước, đưa một góc áo cho Hư Vân tông chủ kiểm tra thử. Ông ta vừa sờ vào góc áo vài cái, mường tượng như là không có gì khác so với chất vải bình thường, nhưng khi ông ta dùng Đại Viên Mãn tâm pháp khẽ truyền vào chiếc áo thì bị một luồng lực lượng âm nhu làm phản chấn trở lại. “Thật là kỳ dị!” Trong lòng của Hư Vân tông chủ nghĩ thầm như thế.

Xem ra chắc phải dùng đến Thương Mang sử ký rồi.

Thương Mang sử ký không biết do ai sáng tác, tương truyền rằng nó được sáng tác bởi các vị thần ở trên thiên giới. Cứ cách vài vạn năm khi có nhân duyên cần dùng tới, tất nó sẽ xuất hiện ở một chỗ nào đó trong nhân gian để chờ đợi người hữu duyên. Bên trong bộ sử ký này có ghi chép những lịch sử bí ẩn nhất, bao gồm cả các pháp môn tu thần vô thượng, tuy nhiên, cần phải có được chín quyển thì mới có thể có được bí quyết tu thần hoàn chỉnh nhất.

Thương Mang sử ký tổng cộng có chín quyển, hiện nay Nghiễm Hàn cung và Liên Hoa Tự mỗi nơi giữ một quyển, còn lại những quyển khác thì không biết lưu lạc nơi nào, nghe đồn rằng ở Ma môn và Địa Ngục sơn mỗi nơi cũng có một quyển.

Hư Vân tông chủ mở hộp sắt, một quyển sách bằng sắt màu xanh và khá dày liền xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là lần đầu tiên mà Kim Thế Phi và Nhạc Phi Bằng nhìn thấy quyển sách này, vì trước nay chỉ nghe nói tới nó qua các lời truyền khẩu của các vị chưởng môn đời trước, nên cũng chỉ hiểu được một chút về quyển sử ký đó. Giờ đây nhìn thấy cuốn sách màu xanh nằm yên trước mắt, xem ra cũng chẳng có gì là bí mật, trong lòng cũng không khỏi có ý xem thường nó.

Hư Vân tông chủ ngưng đọng thần sắc. Ông đưa hai tay ra phía trước, lòng bàn tay đặt lên Thương Mang sử ký, rồi phát ra hai luồng kim quang đánh thẳng lên mặt quyển sách. Sau đó, chỉ thấy quyển sách phóng ra hàng vạn tia thanh sắc quang mang, rồi mới từ từ hé mở, từng đạo từng đạo kim quang bay bổng lên không rồi kết tụ thành những dòng văn tự, khiến cho mọi người phải nhanh chóng đưa mắt nhìn theo.