Chương 56: Địa tạng lạt ma

Diêm Vương Tôn Giả nổi giận :

– Thạch cô nương định dùng xảo kế lừa gạt phó bản tòa đó phải không. Ta không thể nào nghe theo lời cô nương được.

Thạch Cơ Cơ trừng mắt :

– Nếu lão không chịu nghe theo lời ta hãy đứng đó, bước tới một bước là ta ném quả Liệt Hỏa Lôi Oanh này, tất cả đều chết chung theo ta.

Ả giơ quả Liệt Hỏa Lôi Oanh lên cao, sẵn sàng ném ra bất cứ lúc nào.

Trông thấy thái độ cương quyết của Thạch Cơ Cơ, Diêm Vương Tôn Giả đã phải chùn bước, không dám động đậy vì biết ả sẽ hành động, không phải chỉ dọa khiếp.

Hoàn toàn bế tắc.

Một bên sắp ném Liệt Hỏa Lôi Oanh, một đằng đứng yên bất động, bốn mắt nhìn nhau không chớp.

Bầu không khí căng thẳng cực kỳ, không có lối thoát…

Đột nhiên…

Cốc… cốc… cốc…

Từ phía ngoài con độc đạo dẫn vào đấu trường Ngũ Lý bình một loạt tiếng mõ vọng vào.

Âm thanh tiếng mõ lốc cốc nghe buồn bã, thê lương như muốn rượu ngủ lòng người.

Diêm Vương Tôn Giả, Lưỡng Diện Quái Nhân, luôn cả Thạch Cơ Cơ đều giật mình đưa mắt nhìn ra.

Từ Tôn Công, Tạ Ánh Đào, Lâm Phùng Chân cũng hướng mắt ra con độc đạo.

Quần hùng hắc, bạch dồn tất cả ánh mắt về phía nổi lên tiếng mõ đều đều.

Nháy mắt đã trông thấy ba vị hòa thượng tiến vào đấu trường.

Đến gần nhận rõ đó là ba lão quái hòa thượng, tuổi trạc lục tuần, mắt mũi cực kỳ hung hiểm, cà sa theo vùng Tây Vực, trên cổ đeo xâu chuổi sọ người, một tay cầm chiếc mõ, tay kia cầm dùi gõ lốc cốc.

Ba quái hòa thượng còn cách Diêm Vương Tôn Giả chừng ba trượng thì dừng lại, tay ngưng gõ mõ, mắt nhìn đối phương chớp rực ánh tinh quang, pha lẫn màu ma quái.

Diêm Vương Tôn Giả hỏi :

– Chư vị cao tăng là ai, giá lâm tới đây có điều chi chỉ giáo?

Lão quái hòa thượng đứng giữa cất giọng khàn khàn giống như người sắp chết :

– Bần tăng Phật danh là Địa Tăng Lạt Ma…

Quay sang hai quái hòa thượng kia, Địa Tăng Lạt Ma tiếp :

– Còn hai vị sư đệ này là Cỗ Lai Lạt Ma và Bách Tượng Lạt Ma từ Tây Vực tới đây.

Diêm Vương Tôn Giả chú tâm :

– Chư vị Lạt ma tới đây có chuyện gì?

– Bọn bần tăng sang đây để thu nạp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đem về Tây Vực dâng nộp cho thánh tăng Bồ Đề Lạt Ma.

Diêm Vương Tôn Giả trợn cặp mắt quỷ :

– Pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục là pho bí kíp sở hữu của trung thổ, chư vị Lạt Ma ở ngoài biên thùy Tây Vực đâu có liên quan gì tới bảo vật mà tới đây đòi thu nạp, trái với đạo lý giang hồ.

Địa Tăng Lạt Ma vẫn với giọng khàn khàn như người sắp lìa trần :

– Các hạ đã sai rồi. pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục là chí bảo của lão đại kỳ nhân Cửu Trùng Thiên Tôn, mà lão đại tiền bối lại là người Tây Vực. Bí kíp thất lạc sang xứ trung thổ này từ gần hai trăm năm qua, thánh tăng Bồ Đề Lạt Ma hay tin bí kíp xuất hiện ở Trung nguyên nên ra lệnh cho bọn bản Lạt Ma sang đây để tiếp nhận mang trở về cho thánh tăng. Như thế tại sao lại không liên quan tới bí kíp?

Diêm Vương Tôn Giả tranh biến :

– Dù lão đại kỳ nhân Cửu Trùng Thiên Tôn là người xứ Tây Vực nhưng lão nhân đã thu nhập vùng trung thổ hành hiệp giang hồ và qui tiên tại đây. Hơn nữa, bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục thất lạc một thời gian dài, sau này xuất hiện trong Phùng Sơn bảo.

Nay Phùng Phá Sơn đã chết, tất nhiên bí kíp thuộc về bảo vật của võ lâm Trung nguyên. Chỉ có người trung thổ mới nói là chủ nhân của pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục được, lão Lạt Ma hãy hiểu đó là cái đạo lý của giang hồ.

Diêm Vương Tôn Giả nói tiếp :

– Còn tam vị Lạt Ma từ vùng biên thùy Tây Vực xâm nhập vào trung thổ là một điều bất chánh, nay lại còn đòi lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, đó là Tây Vực muốn gây hấn với Trung nguyên. Bọn phó bản tòa đâu có thể khoanh tay để cho tam vị tự do hành động.

Địa Tăng Lạt Ma trợn mắt :

– Bọn Lạt Ma đã được lệnh thánh tăng, phải thu lấy cho bằng được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, bằng không chưa trở về. Các hạ chớ nên ngăn cản sẽ có điều hối tiếc, vì võ công là loại vô tình.

Diêm Vương Tôn Giả nổi giận :

– Lão Lạt Ma đã muốn thế phó bản tòa cũng muốn biết qua màu sắc võ công miền Tây Vực như thế nào.

Lão quái nhân chuẩn bị xuất thủ.

Địa Tăng Lạt Ma quay sang Cổ Lai Lạt Ma và Bách Tượng Lạt Ma :

– Nhị vị sư đệ hãy mau đối phó với hai gã, bần tăng thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục rồi trở về Tây Vực cho mau.

Cổ Lai Lạt Ma và Bách Tượng Lạt Ma ứng thinh, xê tới trước mặt Diêm Vương Tôn Giả và Lưỡng Diện Quái Nhân.

Địa Tăng Lạt Ma nhanh chân tiến về hướng Phùng Phá Thạch.

Diêm Vương Tôn Giả lắc mình sang quát to :

– Đứng lại!

Lão vỗ một chưởng nặng ngàn cân kích vào người Địa Tăng Lạt Ma.

Địa Tăng Lạt Ma cất ngọn hữu chưởng chống đỡ.

Bốp!

Mặt đất rung chuyển, cát bụi tung bay mịt mù.

Diêm Vương Tôn Giả thối lui một bước, sắc mặt biến đổi nhanh chóng.

Địa Tăng Lạt Ma lùi một bước, chiếc áo cà sa bùng rộng như bọc gió.

Cổ Lai Lạt Ma thừa cơ phóng tới hướng về phía Phùng Phá Thạch.

Thạch Cơ Cơ thét :

– Đứng lại!

Ả vỗ một đạo kình ngặn chặn Cổ Lai Lạt Ma lại.

Cổ Lai Lạt Ma ngừng bước nhìn Thạch Cơ Cơ :

– Cô nương chớ nên ngăn cản, sẽ gặp cảnh đắm ngọc trầm châu. Cô nương chưa phải là đối thủ của bản Lạt Ma đâu.

Thạch Cơ Cơ thét :

– Đừng khoe khoang mồm mép, lão có biết món vật gì trong tay ta không?

Ả chìa quả Liệt Hỏa Lôi Oanh tới trước mắt Cổ Lai Lạt Ma…