Chương 59

Ngu ngốc

Tất cả tiểu thuyết ngôn tình ta từng xem đều là đồng dạng tình tiết: Hạ xuân dược –> dục hỏa đốt người, phải tìm người phát tiết –> nữ chủ OR nữ xứng cởi áo tháo thắt lưng, hiến thân giải dược –> nam chủ OR nam xứng biến thân nhất dạ thất thứ* lang –> buổi sáng ngày hôm sau……

(nhất dạ thất thứ* : một đêm bảy lần…… >_ nhẫn nại –> nhẫn nại –> nhẫn nại –> nhẫn nại –> không đành lòng , tìm nữ nhân –> nữ nhân rất TMD vô liêm sỉ –> không thể nhịn được nữa……

Kết luận: đánh chết tên nào đó đi tìm nữ nhân.

Cuối cùng, hai người thế nhưng cũng chưa nghĩ đến có thể DIY giải quyết!

(DIY : Do it yourself – Còn ‘do’ cái giề thì bạn biết rồi đấy >_