Chương 67: Phiên ngoại 3: phải lòng cô gái nhỏ (1)

– Wow, hết cỡ luôn rồi nè tướng công….

-…

– Quả nhiên ta là gả cho supper men a~~~, làm gì cũng đều phải hơn người thường!

-….

– Đến đến, mau đến chúng ta làm lại lần nữa.

-……

– Chàng mau cởi ra….nhét nó vào đi….