Chương 68: Ngụy quân tử

Trên dãy bình nguyên rộng lớn đầy cỏ mọc, chu vi có ngoài sáu trăm trượng. Bình nguyên nằm ở phía ngoài Tổng đàn Thần Đạo giáo dưới vầng trăng tỏ rạng chợt thấy trên bầu trời năm chiếc bóng lao tới vùn vụt, nháy mắt đã đáp xuống sân cỏ như những vì sao sa.

Qua ánh trăng vằng vặc cho thấy đó là :

– Liễu Phàm đại sư, Chưởng môn nhân phái Chung Nam.

– Bát Độ thiền sư, Chưởng môn nhân phái Điểm Thương.

– Vô Ngã hòa thượng, Chưởng môn nhân phái Không Động.

– Không Không thần ni, Chưởng môn nhân phái Bạch Hạc.

– Hồng Diện Tiên Nương, Chưởng môn nhân phái Hằng Sơn.

Năm môn phái này vừa ly khai không dự vào liên minh Diệt tiểu huyết thần do môn phái Thiếu Lâm cầm đầu và bốn môn phái chủ trì.

Phía ngoài, trên con đường dẫn vào bình nguyên, trên ba trăm tăng nhân tay cầm đao kiếm, thiền trượng rầm rộ kéo vào.

Đêm nay là đêm quyết đấu giữa năm đại môn phái ly khai liên minh và Thần Đạo giáo.

Nguyên do: cách đây hơn nửa tháng Diêm Vương Tôn Giả cùng trên một trăm giáo đồ Thần Đạo giáo kéo tới môn phái Hằng Sơn đòi thu nạp pho bí kíp Tàn phục chân kinh, nhưng bị Chưởng môn nhân Hồng Diện Tiên Nương cự tuyệt. Lão và chúng giáo đồ Thần Đạo giáo tàn sát gần một trăm môn đồ phái Hằng Sơn. Hồng Diện Tiên Nương cấp báo với phái Chung Nam. Chưởng môn nhân Liễu Phàm đại sư liền triệu tập bốn môn phái Không Động, Điểm Thương, Hằng Sơn và Bạch Hạc cùng nhau bàn bạc chuyện báo thù, lập liên minh cứu nguy cho bạch đạo, đêm nay tới Tổng đàn Thần Đạo giáo hỏi tội Diêm Vương Tôn Giả và Xích Phát Đại Ma Tôn.

Trước đó Liễu Phàm đại sư chủ trì liên minh có đem thư mời ngũ đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, Nga Mi và Thanh Thành nhưng năm môn phái này từ chối.

Vì vậy Liễu Phàm đại sư tuyên cáo ly khai thất đại môn phái do Thiếu Lâm lãnh đạo từ xưa đến nay.

Trên ba trăm tăng nhân, đạo sĩ kéo vào sân cỏ bình nguyên thành đội ngũ đợi chờ.

Xích Phát Đại Ma Tôn vừa áp giải Lâm Phùng Chân từ Hồng Loan cung về đưa vào Khoái lạc phòng, thoát y nàng toan hưởng lạc.

Chợt một tên giáo đồ chạy vào cấp báo, Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương Tôn Giả truyền lệnh cho ba trăm giáo đồ Thần Đạo giáo ra ngoài Tổng đàn Thần Đạo giáo ứng chiến.

Trên ba trăm giáo đồ Thần Đạo giáo dàn ngang trước mặt quần tăng sẵn sàng lâm trận.

Phái liên minh cứu nguy bạch đạo sử dụng đao, kiếm, thiền trượng tua tủa dưới ánh trăng. Bên này chúng đồ Thần Đạo giáo sử dụng giới đao chớp ngời ánh sáng.

Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương Tôn Giả bước tới đối diện cùng Liễu Phàm đại sư, Bát Độ thiền sư, Vô Ngã hòa thượng, Không Không thần ni và Hồng Diện Tiên Nương.

Song phương đứng cách nhau bốn trượng.

Xích Phát Đại Ma Tôn nhìn Liễu Phàm đại sư bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Lão cất giọng như quỷ hú :

– Chư vị Chưởng môn kéo quần tăng tới bản giáo có chuyện gì?

Liễu Phàm đại sư niệm Phật hiệu :

– A di đà Phật! Bần tăng chủ trì liên minh cứu nguy bạch đạo đêm nay cùng chư vị đạo hữu năm đại môn phái Điểm Thương, Không Động, Bạch Hạc, Hằng Sơn và Chung Nam tới quý giáo muốn gặp Diêm Vương thí chủ hỏi rõ chuyện tàn sát chúng môn đồ Hằng Sơn. Xích Phát thí chủ hãy nói rõ nguyên nhân cho bọn bần tăng được biết.

Xích Phát Đại Ma Tôn cười ghê rợn :

– Phó giáo chủ Diêm Vương sư đệ nhận lệnh của bản tòa tới môn phái Hằng Sơn mượn pho bí kíp Tàn phục chân kinh đem về nghiên cứu, nhưng Chưởng môn nhân Hồng Diện Tiên Nương bất ngộ, đã ương ngạnh chống lại bản giáo, lại còn dùng lời nặng nề với bản giáo, bắt buộc Phó giáo chủ phải động thủ. Chuyện này lỗi do nơi môn phái Hằng Sơn.

Liễu Phàm đại sư niệm Phật hiệu :

– A di đà Phật! Pho bí kíp Tàn phục chân kinh là bảo pháp của phái Hằng Sơn, Thần Đạo giáo đâu có liên hệ gì tới bảo pháp lại tới đòi thu đoạt, rồi tàn sát chúng môn đồ phái Hằng Sơn. Xích Phát thí chủ ra lệnh là đạo lý thế nào?

Xích Phát Đại Ma Tôn cất giọng như quỉ tru :

– Bản tòa nghĩ rằng chư vị là những kẻ tu hành, quy y Phật pháp, dứt bỏ thất tình lục dục, dứt bỏ chuyện hồng trần, sớm lên cõi niết bàn tiêu dao cõi Phật, còn tham vọng vật chất làm gì nữa. Hơn nữa, bí pháp Tàn phục chân kinh năm xưa là vật sở hữu của lão đại kỳ nhân Vạn Thần Tà. Lão nhân đã chết tất nhiên bảo pháp là bảo vật của võ lâm. Chư vị là kẻ xuất gia còn giữ làm gì món vật sở hữu, đã phạm vào cấm kỵ của nhà Phật. Bản tòa vì sự an nguy của giang hồ đang hồi loạn lạc, đứng ra lãnh đạo quần hùng hắc, bạch, lập lại trật tự cho võ lâm, vì vậy cần phải thu nạp tất cả bí kíp cho các phần tử bại hoại không thể lợi dụng võ công để hành động tác hại. Chưởng môn nhân phái Hằng Sơn bất ngộ, không chịu tuân theo mệnh lệnh của bản tòa nên phải chịu lấy cái hậu quả thảm khốc đó, chư vị lại còn kêu ca nỗi gì.

Liễu Phàm đại sư nổi giận :

– Xích Phát thí chủ đừng cường từ đoạt lý, với tham vọng mưu đồ bá chủ võ lâm, cưỡng bức các môn phái phải khuất phục quý giáo, bắt buộc các cao thủ, các bang hội hắc, bạch giang hồ quy thuận, gồm về một mối để thống trị, mặc tình tác oai tác quái.

Bần đạo vì nghĩa cả, vì sự tồn vong của hắc, bạch võ lâm đến nay đành phá giới Phật môn làm trọn đạo nghĩa.

Xích Phát Đại Ma Tôn dựng đứng chòm tóc đỏ hoe, hai mắt lộ hung quang, nhìn Liễu Phàm đại sư. Lão gầm to :

– Đó chỉ tại các ngươi không tự lượng sức mình đêm nay kéo tới đây nộp mạng, đừng trách sao bản tòa hạ thủ chẳng niệm tình. Bản tòa sẽ cho các ngươi nếm mùi vị đau khổ.

Phất cánh tay áo rộng sang phía trên ba trăm giáo đồ Thần Đạo giáo, Xích Phát Đại Ma Tôn quát tựa sấm rền :

– Động thủ!

Lập tức trên ba trăm giáo đồ Thần Đạo giáo vung giới đao xuống hàng ngũ quần tăng.

Liễu Phàm đại sư cũng quát to :

– Xuất trận!

Gần ba trăm tăng nhân, đạo sĩ hô to như sấm dội, thiền trượng, đao kiếm vung lên tiếp đấu trên ba trăm giáo đồ Thần Đạo giáo.

Trận đại ác chiến liền diễn ra.

Tiếng võ khí va chạm, tiếng thét la, tiếng kình phong vun vút, lẫn lộn tiếng rú thảm khốc, tiếng rên rỉ hãi hùng.

Từng vòi máu vọt lên cao, từng thây người ngã lăn xuống đất, tạo ra một khung cảnh khủng khiếp, kinh hoàng.

Bấy giờ bảy vị đại cao thủ chia làm hai cặp.

Xích Phát Đại Ma Tôn một mình đấu với Liễu Phàm đại sư, Bát Độ thiền sư và Không Không thần ni.

Diêm Vương Tôn Giả đấu với Vô Ngã hòa thượng và Hồng Diện Tiên Nương.

Xích Phát Đại Ma Tôn xuất chiêu “Thái Cực huyền công”, khí lạnh tợ băng hà, chưởng kình to như trái núi.

Diêm Vương Tôn Giả xuất chiêu Băng Hàn chưởng, khí lạnh tợ băng sơn, kình khí ào ào như bão tố.

Liễu Phàm đại sư xuất chiêu “Triều Âm Hải Nộ”, bóng chưởng khổng lồ, nghe như có tiếng sóng gầm trong đó.

Bát Độ thiền sư xuất chiêu “Vô Lượng Thọ Phật”, hàng ngàn bàn tay màu vàng hiện ra, kem theo hàng ngàn đạo kình rít lên nghe ghê rợn trên không gian.

Vô Ngã hòa thượng xuất chiêu Hàng Ma chưởng, bóng chưởng dày đặc kèm theo kình phong vun vút trên cao.

Không Không thần ni xuất chiêu “Liên Ma Mãn Thiên”, chưởng kình như hàng loạt đóa hoa sen bay rợp trời.

Hồng Diện Tiên Nương xuất chiêu “Phiêu Phiêu Hồng Ảnh”, hàng ngàn đạo hồng quang chớp rực tám phương tứ hướng.

Lúc bấy giờ chưởng kình cao như núi, chưởng âm phát nổ từng loạt tợ trời gầm. Kình phong ào ào như bão tố phong ba, hồng quang sáng rực, hàng ngàn cánh hoa đỏ bay lượn khắp cả không trung.

Mặt đất chuyển rung như đang hồi địa chấn, cát đá tung bay, trăng mờ sao tắt.

Trận ác chiến diễn ra giữa Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả và Liễu Phàm đại sư, Bát Độ thiền sư, Vô Ngã hòa thượng, Không Không thần ni và Hồng Diện Tiên Nương từ lúc trăng lên cho tới khi ánh trăng dừng ngay đỉnh đầu vẫn chưa phân thắng bại.

Bên kia đấu trường giữa trên ba trăm giáo đồ Thần Đạo giáo và gần ba trăm tăng nhân, đạo sĩ liên minh cứu nguy cho bạch đạo đã có gần một trăm tử thi hai bên nằm ngổn ngang, rải rác trên mặt cỏ.

Máu ngập một vùng rộng lớn trên bình nguyên, từng trận gió thổi mùi tanh tưởi khó ngửi.

Trận huyết chiến giữa quần tăng năm đại môn phái và chúng giáo đồ Thần Đạo giáo càng lúc càng thêm khốc liệt.

Kiếm, đao, thiền trượng chạm nhau đinh tai nhức óc. Từng cụm hoa lửa bắn lên không gian như pháo hoa. Tiếng quát tháo, tiếng hét, lẫn lộn tiếng rú, tiếng la, kẻ này ngã xuống, kẻ khác xông lên chân động khắp cả núi rừng chung quanh bình nguyên.

Trận đấu giữa Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả và Liễu Phàm đại sư, Bát Độ thiền sư, Vô Ngã hòa thượng, Không Không thần ni, Hồng Diện Tiên Nương cũng vô cùng ác liệt.

Một mình Xích Phát Đại Ma Tôn đấu với ba tuyệt thủ Liễu Phàm đại sư, Bát Độ thiền sư, Không Không thần ni vẫn không một chút nào lúng túng.

Trải qua trên ba trăm hiệp song phương vẫn chưa có bên nào chiếm lấy được cái thế thượng phong.

Công lực của lão đại ma đầu quả nhiên cao thâm không thể nào tưởng tượng nổi…