Chương 7: Hắc Long bang

Được chia ra làm 2 cực, Hắc Long có tổng cộng 2 hộ pháp và 4 tiểu long nhân thay nhau cai quản.

Trấn giữ cực Bắc là Kio (ai không nhớ xem lại Chap 1) dứơi truớng Kio là 2 Tiểu Hổ

– Lâm Gia Khanh [Bi] 15 tuổi. Đại hổ. Em nuôi của nó. Đẹp trai, lạnh lùng.

– Lâm Gia Khánh [Bo] 15 tủôi. Nhị hổ. Em nuôi của nó. Đẹp trai, hòa đồng.

Trấn gĩư phía Nam là Kun. Dứơi trướng Kun là 2 Tiểu Quái

– Lâm Gia Khiêm [Shy]: 15 tủôi. Đại Quái. Em nuôi của nó. Đẹp trai, là playboy.

– Lâm Gia Khang [Shyn]: 15 tủôi. Nhị Quái. Em nuôi của nó. Đẹp trai, vui tính.

Tất cả bọn họ đều là trẻ mồ côi được nó đưa về từ 5 năm trước, tự tay nó húân luỵên bọn họ để gíup nó coi gĩư bang.

Dứơi trứơng nó là 4 Tiểu Long Nhân: Thiên Long thịên xạ, Thanh Long hacker, Kỳ Long kiếm thủ, Hoàng Long quân sư (Tên này giỏi dùng roi). Bọn họ đều 16 tủôi. Theo nó đã đựơc 8 năm. Văn võ song toàn. Được TGN gọi tắt là Tứ Long.

Ngòai gặp gỡ hay có công vịêc ở Hắc Long bang thì nhưxng lúc rãnh rỗi Tứ Long lúc nào cũng dính nó như sam, kể cả Tiểu Hổ và Tiểu Quái cũng vậy. Cả bọn bị nó đánh, nó chửi, nó đuổi vẫn cứ trơ cái mặt ra không đứa nào chịu về nhà nằng nặc ở lại để….ngắm Lão Đại