Chương 83: Võ lâm đại náo

Trong tòa Đại Hùng bửu điện của môn phái Thiếu Lâm đã có mặt năm vị nam nữ Chưởng môn nhân.

Ngộ Không thần tăng phái Thiếu Lâm.

Bạch Mi đạo trưởng phái Võ Đang.

Tây Môn Sanh Phật phái Thanh Thành.

Phổ Hiền đạo trưởng phái Côn Luân.

Tịnh Tâm thần ni phái Nga Mi.

Năm vị nam nữ Chưởng môn nhân ngồi bên chiếc bàn phía trên dựa vào thềm Đại Hùng bửu điện.

Phía bàn dưới có mặt :

Vô Lượng thiền sư, đại hòa thượng phái Thiếu Lâm.

Pháp Thiền đạo trưởng, trưởng lão phái Thanh Thành.

Diệu Tịnh sư thái, phái Nga Mi.

Mười tám vị lão cao tăng ngồi hai bàn hai phía trong Đại Hùng bửu điện.

Phía ngoài cánh cửa lớn Đại Hùng bửu điện mười hai trung niên hòa thượng tay cầm thiền trượng canh phòng vô cùng cẩn mật.

Năm vị nam nữ Chưởng môn nhân tụ họp khẩn cấp trong buổi chiều hôm nay để bàn bạc về cái tin bọn cao thủ giang hồ đồn đại từ mấy ngày qua: Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đã tìm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục và hiện đang luyện hai chiêu thức “Hải Nộ Triều Âm” và “Càng Khôn Điên Đảo” trên một đỉnh núi nhưng chưa rõ là đỉnh núi nào.

Hàng ngàn cao thủ hắc, bạch giang hồ đang gấp rút chia nhau từng toán đi lùng soát khắp cả hai miền nam bắc trung thổ để tranh đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục trước khi Phùng Phá Thạch thành tựu hai chiêu thức vô địch đấy.

Từ mấy ngày qua ba tên môn đồ phi mã chạy về Thiếu Lâm báo tin nhưng chmn Ngộ Không thần tăng hãy còn nghi ngờ hắc, bạch giang hồ bịa chuyện nên không phản ứng.

Buổi sáng nay Bạch Mi đạo trưởng Chưởng môn nhân Võ Đang phái một vị đạo trưởng sang báo tin. Ngộ Không thần tăng giật mình lo sợ, cấp tốc phái ba sứ giả tới môn phái Côn Luân, Thanh Thành, Nga Mi thỉnh mời Tây Môn Sanh Phật, Tịnh Tâm thần ni và Phổ Hiền đạo trưởng tới tòa Đại Hùng bửu điện bàn gấp về cái tin Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch tìm được pho bí kíp.

Bầu không khí trong Đại Hùng bửu điện căng thẳng, phía ngoài bố phòng chặt chẻ vì sợ có kẻ bí mật lọt vào nghe chuyện của năm vị nam nữ Chưởng môn nhân.

Ngộ Không thần tăng nhìn bọn nam nữ Chưởng môn nhân cất tiếng sang sảng :

– Chư vị đạo hữu, thời gian qua chúng ta ngũ đại môn phái dùng kế khổ nhục nhún nhường lão Giáo chủ Xích Phát Đại Ma Tôn cốt yếu để bảo tồn môn phái, bảo tồn thực lực, chờ đợi cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Thần Đạo giáo. Hiện nay giai đoạn đó đã qua rồi vì đã có rất nhiều tin gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đã tìm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, hiện đang luyện hai chiêu vô địch “Hải Nộ Triều Âm” và “Càng Khôn Điên Đảo” trên đỉnh núi nào đó mà bọn phi mã bản tự đi tìm mãi vẫn chưa ra tung tích. Hiện nay có hai trường hợp xảy ra bất lợi cho chúng ta.

Dừng lại như cố tạo cho bầu không khí thật trang nghiêm, Ngộ Không thần tăng tiếp :

– Trường hợp thứ nhất, nếu chờ cho gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch luyện được hai chiêu “Hải Nộ Triều Âm” và “Càng Khôn Điên Đảo”, ngũ đại môn phái chúng ta sẽ lâm nguy. Vì từ lâu do sự sinh tồn của môn phái bắt buộc chúng ta đã vô tình đứng trong hàng ngũ Thần Đạo giáo, vô tình tạo ra sự oán thù với gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch. Gã không ngần ngại gì tàn sát chúng môn đồ ngũ đại môn phái để rửa hận cho Phùng Phá Sơn, Tạ Chử Giang và Triệu Phi Tần. Chừng đó tất cả chúng ta chưa có ai đỡ nổi một chiêu trong hai chiêu khủng khiếp đó.

Trường hợp thứ hai nếu chúng ta chậm trễ, để cho lão Xích Phát Đại Ma Tôn truy lùng được gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, giết gã đoạt lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục và luyện thành hai chiêu kia thì chẳng khác nào hùm lại thêm vây, chẳng những ngũ đại môn phái chúng ta mất ngôi Minh chủ võ lâm, lại còn mang lấy cái họa diệt vong bởi từ lâu lão đã có ý định sát nhập hàng ngũ hắc, bạch giang hồ về một mối do lão lãnh đạo.

Vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta hãy khẩn cấp đi khắp trên hai miền trung thổ lùng soát, tìm cho được gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, giết gã thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục mang trở về bổn tự. Bần tăng và chư vị nam nữ đạo hữu sẽ cùng nhau luyện hai chiêu “Hải Nộ Triều Âm” và “Càng Khôn Điên Đảo”, giữ vững cơ đồ ngũ đại môn phái của các đấng tiền nhân đã tổn hao bao nhiêu công phu xây dựng bền vững cho tới ngày nay. Bằng như chậm trễ bần tăng chỉ e sợ ngũ đại môn phái của chúng ta khó thể bảo tồn. Chẳng hiểu chư vị đạo hữu có cao kiến gì không?

Bạch Mi đạo trưởng lên tiếng trước :

– Ngộ Không đạo hữu rất cao minh. Cứ theo thiển kiến của bần đạo thì ngũ đại môn phái của chúng ta hãy chia ra làm hai toán, mỗi toán do hai vị Chưởng môn nhân cầm đầu. Hoặc vẫn với đạo phục môn phái, hoặc cải trang thành thương gia, làm hành khất hay bất cứ hình thức nào khác. Một toán đi lên miền bắc trung thổ, một toán đi xuống miền nam lùng soát tất cả các dãy núi, không chừa một dãy núi nào. Khi gặp gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đang ngồi luyện công là giết gã ngay, chiếm lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, vứt thây gã xuống vực sâu phi tang, đừng để lộ tung tích của gã ra chốn giang hồ rồi nhanh chóng trở về quý tự này cùng nhau bí mật luyện hai chiêu “Hải Nộ Triều Âm” và “Càng Khôn Điên Đảo”. Trong thời gian luyện hãy cho bế môn quý tự, viện lẽ là thời gian Chưởng môn nhân tịnh tu. Sau khi luyện được hai chiêu đó chúng ta đã đủ sức đối phó với lão Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư và Lưỡng Diện Quái Nhân, còn lo sợ cái hiểm họa này như từ bao nhiêu lâu nay nữa, và như vậy ngôi vị Minh chủ võ lâm vẫn nằm nguyên vẹn trong tay ngũ đại môn phái của chúng ta.

Ngộ Không thần tăng gật đầu :

– Bạch Mi đạo hữu quả thật cao kiến, bàn bạc kế hoạch rất rõ ràng, chu đáo. Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị hành động ngay kẻo không còn kịp nữa. Bần tăng và Tây Môn đạo hữu sẽ hướng dẫn ba trăm môn đồ Thiếu Lâm và Thanh Thành đi lên miền bắc trung thổ. Bạch Mi đạo hữu, Pháp Thiền đạo trưởng và Tịnh Tâm thần ni đạo hữu dẫn ba trăm môn đồ Võ Đang, Côn Luân, Nga Mi xuống miền nam lục soát tất cả các dãy núi, tìm giết cho bằng được gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch chiếm lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục rồi khẩn cấp mang trở về bổn tự. Chúng ta sẽ bế môn một thời gian gọi là tịnh tu như lời Bạch Mi đạo trưởng vừa nói để cùng nhau luyện hai chiêu “Hải Nộ Triều Âm” và “Càng Khôn Điên Đảo”. Đợi sau khi luyện được hai chiêu đó, chúng ta sẽ đại hội quần hùng hắc, bạch, chọn một vị nắm quyền Minh chủ võ lâm, ổn định lại trật tự giang hồ. Chẳng hay chư vị đạo hữu có còn cao kiến gì nữa không?

Tây Môn Sanh Phật tán đồng :

– Ngộ Không thần tăng đạo hữu rất chí lý. Chúng ta hãy chuẩn bị hành động ngay, không nên chần chừ sẽ có biến.

Bốn vị nam nữ Chưởng môn nhân Tây Môn Sanh Phật, Phổ Hiền đạo trưởng, Tịnh Tâm thần ni, Bạch Mi đạo trưởng toan đứng lên cáo từ Ngộ Không thần tăng chợt nghe phía ngoài có tiếng vó ngựa phi nhanh, sau đó dừng lại trước cửa cổng Thiếu Lâm thiền tự.

Năm vị nam nữ Chưởng môn nhân cùng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa Đại Hùng bửu điện.

Chợt thấy một tên môn đồ phi mã từ ngoài cửa cổng chạy bắn vào Đại Hùng bửu điện.

Chờ tên môn đồ phi mã tới trước mặt, Ngộ Không thần tăng hỏi mau :

– Chuyện gì, nói mau?

Tên môn đồ phi mã khúm núm :

– Bẩm Chưởng môn nhân, đệ tử vừa được tin gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.

Ngộ Không thần tăng hỏi :

– Tin gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch thế nào, nói mau!

Tên môn đồ cung kính :

– Bẩm Chưởng môn nhân, bọn giang hồ đồn đại bọn họ đã tìm ra nơi luyện công của gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch rồi.

Năm vị nam nữ Chưởng môn nhân đều giật mình cùng đứng phắt lên rồi lại ngồi trở xuống.

Ngộ Không thần tăng gấp rút :

– Bọn giang hồ tìm được nơi luyện công của gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch ở ngọn núi nào?

– Bẩm Chưởng môn nhân, đệ tử nghe bọn họ nói với nhau, gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đang ngồi luyện chiêu trên đỉnh núi phía sau lầu hồng của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Hội chủ Quần Thư hội.

Thần sắc năm vị nam nữ Chưởng môn nhân thảy đều khẩn trương cả lên.

Ngộ Không thần tăng hỏi tiếp :

– Ngươi có nghe tin tức bọn Thần Đạo giáo của lão Xích Phát Đại Ma Tôn thế nào không?

Tên môn đồ phi mã lắc đầu :

– Đệ tử không nghe Thần Đạo giáo động tĩnh gì cả. Hiện nay chỉ có hàng ngàn cao thủ hắc, bạch đang trên đường tới ngọn núi phía sau tòa lầu hồng.

– Còn môn phái Chung Nam có động tĩnh gì không?

– Đệ tử không được rõ về chuyện này.

Ngộ Không thần tăng phất cánh tay áo cà sa :

– Ngươi hãy lui ra ngoài.

Tên môn đồ phi mã vâng dạ rồi chạy bắn trở ra ngoài Đại Hùng bửu điện.

Ngộ Không thần tăng đứng lên nhìn Bạch Mi đạo trưởng, Tây Môn Sanh Phật, Phổ Hiền đạo trưởng và Tịnh Tâm thần ni nói thật gấp :

Chư vị đạo hữu, chuyện đã quá cấp bách. Nếu chúng ta để pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục lọt vào tay kẻ khác thì hậu quả sẽ không lường trước được. Bây giờ chư vị hãy mau trở về quý môn chuẩn bị lên đường theo như điều chúng ta đã bàn bạc vừa rồi.

Bạch Mi đạo trưởng, Tây Môn Sanh Phật, Tịnh Tâm thần ni và Phổ Hiền đạo trưởng cùng lượt đứng lên cáo từ Ngộ Không thần tăng rồi rời khỏi tòa Đại Hùng bửu điện Thiếu Lâm thiền tự…