Cáo Lỗi của Người Đánh Máy

CÁO LỖI CỦA NGƯỜI ĐÁNH MÁY
Duy Văn Sử Quan ấn bản năm 1990 có nhiều phần do chính Cụ Hoàng Văn Chí đánh máy, sửa, và tự tay bỏ dấu. Cách đánh máy và ghép chữ là một di cảo đặc biệt của Cụ.

Khi đánh máy lại để đem vào Đặc Trưng, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn vì dấu chữ Việt không cho phép ghép chữ, nên phải đánh rời và trở lại ghép từng nhóm chữ sau đó, như quý vị đọc thấy trong phần Lời Mở Đầu.

Chúng tôi đã thưa chuyện với Tiến Sĩ Hoàng Việt Dũng, trưởng nam Cụ Hoàng Văn Chí, và được cho phép đánh máy lại theo cách viết từng chữ Việt rời thông thường, bắt đầu từ Chương 1 cho đến hết Chương 21, vì các lý do sau:

1/ – Lý do kỹ thuật: Bộ chữ Việt không cho phép bỏ dấu khi đánh chữ ghép nhau.
2/ – Dạng chữ ghép hơi phức tạp cho các thanh thiếu niên mới học tiếng Việt, dễ bị rối loạn, khó đọc và khó thâu nhập ý tưởng chính của tác giả hơn.
3/ – Sau này, nếu có vị nào theo đuổi ý hướng tác giả, phát huy một hệ thống ghép chữ được chuẩn nhận và có thể áp dụng dễ dàng hy vọng chúng ta có thể sửa lại.

Kính xin hương hồn Cụ Hoàng Văn Chí hiểu và tha lỗi.
Mong quý đọc giả của Đặc Trưng thông cảm, và nếu được, xin đọc ghép theo ý tác giả.

Kính,

Ngọc Ruby