Huyết Yên Kiếp

Hồi 23


ác Giả ác Báo

Thần thái sở Thanh Nguyên hơi bối rối, vội vàng lên tiếng giải thích:
– Nhậm huynh, chẳng phải tại hạ thấy khó rồi tìm lời thoái thác, những
điều tại hạ nói đều là tình thật, biết rõ không thể làm mà cứ cố làm, không
những hại mình mà còn liên lụy đến người khác, mong Nhậm huynh thông
cảm với nỗi khổ tâm của tại hạ.
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
– Tại hạ không hề có ý trách móc gì sở huynh, chẳng có ý trách móc chút
nào cả, đó là chưa kể tại hạ quyết chẳng để cho bất kỳ ai nhúng tay vào
chuyện này, đừng nói là nhị vị cũng đang gặp phải cảnh ngộ éo le, hiện thời
nhị vị tự bảo vệ mình còn khó khăn thay, huống hồ phân thân để giúp đỡ
người khác? Cùng là một việc giúp người, nhưng cũng phân ra rất nhiều loại
khác nhau, việc của tại hạ thuộc về loại Sinh tử, làm nó là lấy tánh mạng ra để
mà mạo hiểm, giữa tại hạ và nhị vị bất quá cũng chỉ mới gặp mặt vài lần, giao
tình đã không thâm trọng, tại hạ làm Sao dám nhận Sự hy Sinh to lớn như vậy
từ nhị vị? Hy Sinh tánh mạng vì một người khác là một nghĩa cử vô cùng cao
thượng, cả người cho và người nhận làm Sao có thể không thận trọng được?
Dừng lời một thoáng, chàng lại tiếp:
– Những lời này của tại hạ cũng là những lời nói chân tình, xin nhị vị chớ
trách, nhưng bất luận thế nào, tại hạ cũng vô cùng cảm kích tấm lòng nghĩa
khí của Nghê cô nương.
Nghê Lệ Thi ảo não nói:
– Nhậm sương Bạch, tánh khí của ta xưa nay nói điều gì không có thói
quen Suy nghĩ trước, muốn nói điều gì là mở miệng nói ngay, chẳng cần Suy
trước tính Sau coi nó Sẽ gây ra hậu quả gì hay không, đặc biệt là ta rất nóng
nảy khiến cho cách thể hiện đôi khi rất thô thiển, một việc vốn là rất tốt đẹp
khi ta nhúng tay vào thì trở nên lộn xộn thêm ra dù ta không hề có ý xấu.
Nhưng những lời khi nãy hoàn toàn là lời tâm huyết của ta, không phải ta cố ý
nói nghe hay ho để lấy lòng ngươi. Giúp đỡ một người, phải coi mối giao tình
thân hay Sơ thì phải rồi, nhưng còn phải tính đến khía cạnh đạo nghĩa, nên
hay không nên làm. Ta nói vậy ngươi thấy có đúng không?
Nhậm sương Bạch gật đầu nói:
– Nghê cô nương nói chí phải, nhưng trước khi quyết định giúp người, còn
phải xem xét điều kiện của bản thân có thể làm được hay không nữa! Nghê cô
nương, nói tóm lại, tấm lòng của nhị vị, tại hạ xin tâm lãnh!
Trong khi đó thì sở Thanh Nguyên cảm thấy chẳng còn hứng thú gì nữa,
chỉ lẳng lặng ngồi nhai bánh bao, cả Nghê Lệ Thi cũng trở nên trầm tư mặc
tưởng, không khí trong lều bỗng như lạnh lùng hơn rất nhiều.
Qua một lúc, Nhậm sương Bạch lại cất tiếng phá tan Sự im lặng, nói:
– Nhị vị, Ðường Bách Nhẫn và Tư Ðồ vệ là thần thánh phương nào vậy?
sở Thanh Nguyên vội vàng nuốt ực miếng bánh trong miệng, thiếu chút
nữa đến phải mắc nghẹn trong cổ họng, nói:
– Huynh hỏi đến hai tên ác tặc đó ấy à? Ðều là những đạo hữu trong làng
hắc đạo cả, chúng cùng với ba tên Tiêu Ngũ Phúc, Diêm Ðông Lập, Hướng
sơn hợp xưng "ác đởm ngũ độc". Năm tên ác tặc này tên nào tên nấy độc ác
vô lương, tuyệt tình tuyệt nghĩa, là hạng người chẳng thể nào gần được!
Nghê Lệ Thi cũng căm phẫn tiếp thêm:
– Mọi người ai nấy cũng đều bôn ba bên ngoài, lăn lộn trong chốn giang
hồ, hành Sự ít ra cũng còn phải lưu lại chút tình nghị, còn bọn ác ôn này thì
chẳng kể gì đến tình nghị cả, trở mặt còn nhanh hơn cả người ta lật Sách, một
khi nhìn thấy lợi lớn thì tham lam đến độ Sợ rằng cha mẹ ông bà chúng cũng
chẳng cần lý tới, mẹ nó thứ Sài lang ác thú Sợ cũng chưa độc bằng mấy tên
này!
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
– vậy ra nhị vị cùng chúng gây nên oán cừu cũng chính vì chữ lợi mà ra?
Nghê Lệ Thi chẳng chút giấu giếm, gật đầu nói:
– Người ta ai cũng phải ăn cơm mặc áo, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì
tranh nhau chữ danh chữ lợi, danh chỉ là thứ hư ảo, có lợi trước rồi chữ danh
mới đáng để nhắc tới, mẹ nó, bạc thì trắng phau phau và hiển hiện rất rõ ràng,
thiếu nó thì bất cứ thứ gì có nhắc tới cũng bằng vô dụng. Thượng tuần tháng
trước, ta và Thanh Nguyên được tin nội tuyến, vội vã chạy tới bến Sông để
đấu giá mua một lô gạo mốc, luồn lách đã đời, trên dưới đều đã lo trót lọt cả
rồi, chỉ còn giao tiền nữa là có thể nhận gạo, ngay đêm trước ngày giao tiền,
bọn Ðường Bách Nhẫn mò tới, đòi bọn ta phải chia một nửa Số gạo lại cho
chúng, nếu không chia gạo thì chia hoa hồng một thành trên tổng giá trị lô
hàng cho chúng. Nhìn thấy bọn người này cùng hung cực ác, lại không muốn
gây Sự phiền toái, ta và Thanh Nguyên Sau khi hội ý đã quyết định chia bớt
một thành giá trị lô hàng cho chúng ăn, mà mẹ nó, có gì mà chúng lại đòi chia
hoa hồng chứ? Ðó chẳng qua là ỷ thế bóp họng bóp hầu người ta chứ chúng
có công gì mà đòi chia hoa hồng?
Nhậm sương Bạch ngạc nhiên ngẩn người nói:
– Gạo mốc mà có lợi gì đến phải tranh giành nhau ghê gớm vậy? Gạo đã
mốc lên rồi thì cùng lắm là làm thức ăn cho heo, người ta ai lại đi ăn gạo
mốc?
Nghê Lệ Thi bật cười khánh khách, ra dáng rất đắc ý nói:
– Nhậm sương Bạch, đao pháp của ngươi tinh tuyệt, bản lãnh ngươi cao
cường, nhưng việc làm ăn trong giới hắc đạo xem ra ngươi chẳng biết được
mấy chút, mà cũng phải, ngươi xưa nay đâu có làm ăn trong giới này mà biết.
Ðể ta giải thích cho ngươi được rõ, cho ngươi biết thêm chút ít về công việc
làm ăn trong thiên hạ. Gọi là gạo mốc, chẳng qua là cách nói lóng, một kiểu
nói để che mắt những người thật thà như ngươi mà thôi, gạo là thứ thượng
phẩm, quan lương mà, gạo đem phân phát cho quan nha ở các địa phương
vận chuyển bằng thuyền, đã vận chuyển bằng thuyền thì tránh Sao khỏi gặp
Sóng to gió lớn, một khi gặp Sóng to lật thuyền, gạo tốt mấy cũng hóa thành
gạo mốc. Các quan coi việc vận chuyển, một khi gặp Sóng gió, lật một thuyền
thì báo cáo lên trên ba bốn thuyền, thậm chí lâu lâu cũng báo cáo bị lật một
vài thuyền để chia nhau mà tiêu phí, làm quan ai cũng tiêu xài như nước,
ngươi tưởng bổng lộc của triều đình đủ để chúng hoang phí như vậy Sao? Lại
nói về chuyện gạo mốc, gạo mốc đương nhiên là bán với giá gạo mốc dành
cho gia Súc ăn, gạo thượng phẩm dành cho người ăn cũng bán với giá gạo
mốc, ngươi thử nghĩ coi, bọn ta đấu giá được một thuyền Số lợi đó biết bao
nhiêu mà kể? Chẳng phải phát tài lớn rồi Sao?
Nhậm sương Bạch giờ mới hiểu ra, gật đầu liền liền nói:
– Thì ra bên trong còn nhiều điểm ảo diệu như vậy, thảo nào các ngươi
chẳng lấy tánh mạng ra mà tranh giành Sao được? Thật chẳng thể ngờ được,
mua bán gạo mốc lại là một ngành kinh doanh phát đạt đến như vậy!
Nghê Lệ Thi lại nói:
– Phát đạt thì cũng có phát đạt, nhưng cơ hội như vầy chẳng phải thường
gặp, thuyền chở lương thực không thể chuyến nào cũng bị lật, các quan trên
dù cũng được chia phần, nhưng mỗi chuyến mỗi lật thì chẳng còn ai có thể
bao che được. Bởi vậy mà những cơ hội như vầy lâu lâu mới có một lần, cũng
giống như ngân lượng từ trên trời rơi xuống vậy, mà muốn đấu giá mua được
nào phải dễ dàng? Trước tiên phải có nội tuyến, phải đổ tiền đổ bạc ra để tạo
được các mối quan hệ, đút trên lót dưới, nói tóm lại không chỉ tốn tiền mà còn
mất rất nhiều công Sức nữa. Ðược cái gạo vào tay rồi, chỉ cần Sang tay là lãi
đến gấp hai ba lần giá trị lô hàng, giống như ngồi nhà chờ ngân lượng chảy
ào ào tới vậy.
Nhậm sương Bạch cũng cảm thấy hứng thú với cách làm ăn kỳ lạ này, nói:
– Chuyến đó nhị vị đấu giá được bao nhiêu gạo mốc?
Nghê Lệ Thi đang lúc cao hứng, cất cao giọng nói:
– Ba ngàn năm trăm gánh, ngươi tính xem con Số đó có khủng khiếp
không chớ? Ba ngàn năm trăm gánh, chẳng phải là ba ngàn năm trăm cân!
Người mua bọn ta cũng đã tìm được từ lâu rồi, chỉ cần cầm lấy lệnh giao
hàng là bạc lập tức vào tay. Lời như vậy mới gọi là lời chớ!
sở Thanh Nguyên giờ mới thở dài ảo não chen lời:
– Cũng chính vì cái lợi trước mắt quá lớn như vậy mới khiến cho năm tên
ác tặc kia Say máu, nuốt lời trở mặt, chúng chủ động hủy bỏ hiệp ước đã thỏa
thuận trước, nguyên đã đồng ý ăn một thành hoa hồng, giờ lớn tiếng đòi ăn
đến năm thành. Mẹ nó, bọn ta làm được vụ này cũng phải đổ mồ hôi Sôi nước
mắt chớ bộ? Không tốn công Sức, không tốn tiền bạc, không tốn tâm huyết
thì làm Sao giành được từng đó gạo? Bạc thì nhiều đó, nhưng đâu phải tự
dưng từ trên trời rơi xuống?
Nhậm sương Bạch trầm ngâm nói:
– Bọn "ác đởm ngũ độc" này đúng là quá đáng, không công đòi ăn hoa
hồng đã là không phải rồi, ăn một thành biến thành ăn năm thành thì càng
hiếp người quá đáng, ai mà nhịn được, việc như vậy gặp tại hạ, tại hạ cũng
quyết không nhịn!
Nghê Lệ Thi nghiến răng nói:
– Thì vậy chớ Sao? Bọn ta đương nhiên là chẳng chịu để cho chúng ăn một
cách vô lý như vậy, nói qua nói lại mãi, bọn chúng kiên quyết một xu không
bớt, bọn ta nhất định không nhả thêm đồng nào, thế là càng bàn càng căng
thẳng, năm tên ác tặc lập tức trở mặt, lớn tiếng khẳng định nếu không chia thì
dùng võ lực để cướp đoạt, mà là cướp Sạch, ăn tất! Mẹ nó, bọn ta Sức yếu thế
cô, đành phải nhẫn nhục chịu thua chúng, gói ghém hành trang chuẩn bị Sân,
bạc vừa vào tay là lập tức đào tẩu, nào ngờ bọn ta lui một bước bọn chúng
lấn tới mười bước, cứ bám theo riết, tỏ rõ ý đồ giết người cướp của!
Nhậm sương Bạch hỏi:
– Nhị vị chẳng đã đấu với chúng một trận rồi đó Sao?
Nghê Lệ Thi nghiến răng nói:
– Không đấu Sao được? Khổ nỗi, kết quả bọn ta bị bức vào thế hạ phong,
lưng ta bị trúng một chùy của tên ác tặc Tư Ðồ vệ, đến giờ này vẫn còn đau
muốn chết đi được. Còn may mà bọn ta nhanh chân chạy thoát, bọn "ác đởm
ngũ độc" chẳng kịp chặn đứng bọn ta, tức khí gào rú đuổi theo phía Sau, đến
cách đây chừng mười dặm, bọn ta mới vất vả cắt đuôi được bọn chúng.
Giọng sở Thanh Nguyên đầy âu lo, nói:
– Mười dặm chẳng phải là một khoảng cách an toàn, bọn chúng đã bỏ
cuộc hay chưa là điều chẳng dám nói trước. Ta cứ lo ngay ngáy, nếu không
may để chúng bắt kịp thì chẳng còn gì để mà nói nữa!
Nghê Lệ Thi lừ mắt nhìn sở Thanh Nguyên, hừ lạnh nói:
– Thời tiết xấu như vầy, lại ở giữa nơi hoang dã như vầy, bọn chúng đâu có
được thiên lý nhãn thông thiên nhĩ mà lo chúng lần ra được dấu vết của
chúng ta?
Nhậm sương Bạch thản nhiên nói:
– Chúng có đuổi đến cũng chẳng có gì phải ngại, cùng lắm lại là một trận
quyết chiến nữa chứ gì, chẳng cần phải lo lắng cho mệt trí.
sở Thanh Nguyên lắc đầu nói:
– Chỉ Sợ đấu không lại chúng, bọn tại hạ đã nếm thử một lần rồi, công phu
của năm người bọn chúng chẳng dễ chơi chút nào!
Nhậm sương Bạch khoát tay làm một cử chỉ chẳng có gì quan trọng, nói:
– Cũng không cần phải lo, còn có tại hạ ở đây.
sở Thanh Nguyên lắc đầu nói:
– Nhậm huynh, huynh còn đang mang thương tích trên người, hành động
bất tiện, bọn tại hạ làm Sao dám làm phiền huynh thêm nữa?
Nhậm sương Bạch cất giọng trầm trầm nói:
– Không giáp mặt chúng dĩ nhiên là tốt nhất, thương thế tại hạ còn đang
trong giai đoạn lành miệng, nếu không động đến vết thương thì còn gì hay
bằng, nhưng đến lúc thấy việc xảy ra trước mắt, cần phải tham gia giải quyết,
không lẽ bắt tại hạ phải ngồi ngoài cách Sông nhìn lửa cháy? việc đó thì tại
hạ không làm được rồi!
sở Thanh Nguyên không khỏi cảm thấy tự thẹn với bản thân, gượng cười
nói:
– Nhậm huynh khẳng khái hào nghĩa, xả thân vì người khác, mà đó lại là
người chẳng có quan hệ thâm Sâu với mình, nghĩa khí đó, đại lượng đó, sở
Thanh Nguyên này thật khó bì trong muôn một.
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
– Huynh lại cho tại hạ đội mũ cao rồi, sở huynh, tại hạ chẳng có được
nhân cách thanh cao xuất chúng như huynh nói đâu, chẳng qua tại hạ cũng
tuân thủ thông lệ giang hồ xưa nay, lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ mà
thôi!
Nghê Lệ Thi tức tối rít lên:
– Thanh Nguyên, ngươi thấy chưa? Nhìn người ta rồi nhìn lại ngươi thử
coi, tâm dạ hiệp nghĩa của Nhậm sương Bạch So với tâm dạ hẹp hòi ích kỷ
của ngươi, thật chẳng còn ra cái thể thống gì nữa!
Nộ khí xông thẳng lên nghẹn ngang cổ họng, sở Thanh Nguyên cố hết Sức
nuốt xuống, lời của Nghê Lệ Thi có hơi quá đáng, nói như vậy thì còn gì là
tôn nghiêm của một nam nhân nữa? Nhưng thực tế đúng là như vậy, khi gặp
Sự cố, y chỉ lo lắng cho riêng mình, trong khi cũng với một hoàn cảnh tương
tự, người ta không chỉ lo cho mình mà còn lo đến người bên cạnh, tâm dạ ai
cao thượng, tâm dạ ai hẹp hòi, chẳng cần phải nói thêm nữa.
Bên cạnh, Nghê Lệ Thi vẫn tiếp tục nói:
– Theo ta thấy thì bọn chúng chẳng tìm ra được chỗ này đâu, Nhậm sương
Bạch, trời đất lạnh giá thế này, có ai mà không muốn tìm một nơi ấm áp đánh
một giấc cho bõ cả ngày lao khổ vất vả? Ðội gió đội tuyết mò mẫm trong
đêm tối chẳng phải là việc Sung Sướng gì, nếu đó là ta, ta đã quay về nghỉ
ngơi từ Sớm rồi!
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
– Nhưng đáng tiếc chúng không phải là nhị vị, tâm cảnh Song phương cũng
trái ngược nhau.
Nghê Lệ Thi không hiểu, tròn mắt hỏi lại:
– Ngươi nói vậy nghĩa là Sao?
Nhậm sương Bạch chậm rãi giải thích:
– Bạc đã lấy hết rồi, lại đang nằm trong túi của nhị vị, năm người bọn
chúng thì chẳng được xu nào, mới dốc lực lượng truy đuổi cướp đoạt, cực khổ
cả ngày cuối cùng để nhị vị thoát khỏi tầm tay, Nghê cô nương, cô nương thử
đặt mình vào vị trí của chúng mà nghĩ xem, nỗi oán hận ấy làm Sao mà tiêu
trừ một cách dễ dàng như vậy được? Oán hận chưa tiêu, tất nhiên vẫn phải
tiếp tục hành động, theo thiển ý của tại hạ, Sự lo lắng của sở huynh là rất có
cơ Sở!
Nghê Lệ Thi lập tức cảm thấy lo Sợ, giọng bàng hoàng nói:
– Nói vậy là lát nữa đây chúng Sẽ đuổi tới? sẽ tìm thấy bọn ta?
Nhậm sương Bạch gật đầu nói:
– Ðuổi thì nhất định là chúng đuổi theo rồi, còn việc chúng có tìm thấy chỗ
này hay không còn phải trông vào vận hạn của chúng ta. Nếu vận may thì
chúng đi ngang qua mà không phát hiện ra nơi này, nếu gặp vận xui, không ai
dám chắc chúng Sẽ xông ngay vào đây, cũng giống như nhị vị vậy.
Nhai ngốn ngấu cho hết chỗ bánh trong tay, nuốt vội nuốt vàng xuống
bụng, sở Thanh Nguyên lẩm bẩm như nói với chính mình:
– Ðang Sống trong thanh bình phải biết lo khi giặc giã, cẩn tắc vô áy náy.
Mẹ nó, phải ăn cho no bụng rồi tính Sau!
Nghê Lệ Thi lại đưa tay véo một nhát nơi eo sở Thanh Nguyên, mắt thì
lườm y tỏ ý phải coi chừng không khéo lại bị cho ăn véo nữa.
Ðêm đó ba người cứ như vậy mà chen chúc ngồi bó gối trong lều, đến nửa
đêm trời rơi một trận tuyết nhỏ, cũng may mà tuyết rơi không lâu, chứ nếu
tuyết rơi lác đác mà rơi một khoảng thời gian dài thì e rằng chiếc lều đơn Sơ
của Nhậm sương Bạch chẳng chịu đựng nổi Sức nặng của tuyết đóng bên
trên.
Trời tờ mờ Sáng, ánh Sáng yếu ớt tỏa lên vạn vật, lại một ngày âm u không
có nắng.
Chật chội chẳng ngủ được, Nghê Lệ Thi ngồi trong lều mà người cứ bức
rứt khó chịu, ánh Sáng mờ mờ vừa lọt vào lều, nàng đã đứng dậy chui ra
ngoài, đứng huơ tay huơ chân để thư giản gân cốt.
sở Thanh Nguyên bị làm cho tỉnh giấc, y mở đôi mắt nặng trịch ra, há
miệng ngáp một tiếng thật dài, hai tròng mắt đầy những tia máu màu đỏ, xem
ra ngày hôm qua mệt mỏi cả ngày, đến giờ vẫn chưa kịp phục hồi.
Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt sở Thanh Nguyên là gương mặt tươi cười
của Nhậm sương Bạch, cũng chẳng biết đêm qua Nhậm sương Bạch có ngủ
được hay không, chỉ thấy tinh thần chàng rất Sung mãn, gương mặt xương
xương của chàng chỉ thấy hơi nhợt nhạt, ngoài ra chẳng nhìn thấy dấu hiệu
mệt mỏi nào.
Nghê Lệ Thi đang thư giản gân cốt ở bên ngoài lều, vừa vung chân vung
tay vừa quay mặt nhìn vào trong lều nói:
– Này, Thanh Nguyên, ta rất muốn được ăn chút gì đó nong nóng một
chút, chẳng hạn như một bát Sữa đậu nành bốc khói, một cái bánh bao vừa lấy
trong lồng hấp ra, hay một bát mì hoành thánh cũng được, không được nữa
thì vài cái dầu thiều cũng tàm tạm được.
sở Thanh Nguyên lại ngáp dài, dùng lòng bàn tay chà xát mạnh lên hai
má, cất giọng lười nhác đáp lại:
– Ngươi cho rằng chúng ta đang ở đâu? Ðang ở trong đại khách điếm trên
thành Trường An chăng? Hay là đang ở chốn trấn thành thị tập? Còn đòi ăn
hoành thánh bánh bao nóng, dầu thiều Sữa đậu nành nóng? Giờ này mà có
được bánh bao lạnh với một ngụm nước lã đã là phước mười đời để lại rồi!
Nghê Lệ Thi hứ một tiếng thật dài, cãi lại nói:
– Ta mặc kệ đây là đâu, ngươi mau chạy lên trấn mua về đây cho ta!
sở Thanh Nguyên hừ lạnh một tiếng, nghiêm giọng nói:
– Ðừng làm ầm ĩ lên như vậy nữa! Ngươi có thèm ăn thì chờ lên trấn rồi
muốn ăn bao nhiêu cũng có!
Nghê Lệ Thi giậm chân thình thịch nói:
– Người ta đang đói Sắp chết rồi đây nè, Thanh Nguyên, người ta muốn ăn
liền bây giờ, chờ lên trấn thì còn nói làm gì nữa?
sở Thanh Nguyên chưa kịp đáp lời thì phía dưới Sơn đạo bỗng xuất hiện
một nửa thân người, tiếp đó một giọng nói ồm ồm vang lên, mừng rỡ tựa như
vừa phát hiện ra mỏ vàng mỏ bạc, nói:
– Ðã nghe thấy tiếng người, có người đang nói chuyện ở đây, chư vị huynh
đệ, đã tìm thấy rồi! Tiếng của con mụ ấy! Con mụ ấy đã ở đây thì tên nam
nhân kia cũng ở quanh đây chứ chẳng ở đâu xa được! Mẹ nó, chịu lạnh Suốt
một đêm kể ra cũng đáng giá!
Giật nảy người một cái, Nghê Lệ Thi đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng
nói, toàn thân chợt run bắn lên, đứng chết điếng tại chỗ. Kẻ vừa mới lên tiếng
hò hét dưới Sơn đạo kia, không phải là lão tam trong "ác đởm ngũ độc" Tiêu
Ngũ Phúc thì còn là ai nữa?
Tiêu Ngũ Phúc lớn bước tiến tới, ngay Sau lưng y cũng lập tức xuất hiện
thêm bốn bóng người nữa, cả bốn tên này cũng vậy, tên nào tên nấy Nghê Lệ
Thi đều rất quen mặt, đó là các tên Ðường Bách Nhẫn, Tư Ðồ vệ, Diêm Ðông
Lập và Hướng sơn. Ngũ độc đã đến đủ chẳng Sót một nửa tên!
sở Thanh Nguyên từ bên trong lều nhảy phắt một bước đứng thẳng dậy,
lớn tiếng hỏi:
– Lệ Thi, bọn chúng đã tới rồi Sao?
Ðôi môi Nghê Lệ Thi mấp máy liên hồi, gương mặt kiều diễm của nàng cơ
hồ biến dạng đến chẳng còn nhận ra được nữa, phải cố gắng lắm Nghê Lệ Thi
mới giữ được giọng không đến nỗi bị lạc đi, nói:
– Thật tệ hại, năm tên đồ tể ấy đã mò được đến đây rồi!
Thật ra thì bọn "ác đởm ngũ độc" đã mò đến gần đây từ lâu, nhưng đến
gần không có nghĩa là chắc chắn Sẽ phát hiện ra nơi hai người ẩn thân, mà
phải nhờ có Sự chỉ dẫn, Sự chỉ dẫn ấy chính là những lời nũng nịu của Nghê
Lệ Thi. Nhưng hiện thời, điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Nhậm sương Bạch bất giác nhớ lại lời mình vừa nói đêm qua, việc phải
làm Sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt với nó, giải quyết Sớm chừng nào thì
nhẹ gánh Sớm được chừng ấy. Chàng khẽ mĩm cười nói:
– Nhị vị, xem ra vận hạn của chúng ta chẳng được tốt cho mấy.
Bước xéo Sang bên cạnh một bước, Nghê Lệ Thi mặt xanh môi trắng, nói:
– Bọn chúng đã tới rồi …
sở Thanh Nguyên vội hỏi:
– Có mấy tên đến? Cả năm đều có mặt Sao?
Nghê Lệ Thi thở hổn hển tức khí nói:
– Ngươi còn hỏi câu này, ngươi không thấy quá dư thừa Sao?
sở Thanh Nguyên nghiến chặt hai hàm răng, nói:
– Ðã là phước thì chẳng phải là họa, là họa thì trốn tránh cũng vô ích.
Chúng ta liều mạng với chúng phen này!
Ngay lúc này, Nhậm sương Bạch chợt nghĩ tới một việc, đó là việc Nghê
Lệ Thi đòi ăn bánh bao hoành thánh, chẳng biết đến bao giờ mới có thể ăn
được, thậm chí có còn cơ hội để mà ăn nữa hay không cũng không dám nói
trước. ý nghĩ kỳ lạ khiến chàng buồn cười, Suýt chút nữa là không nhịn được
phải cười thành tiếng, nhưng cuối cùng chàng đã nhịn được, hạ thấp giọng
nói:
– sở huynh, nhị vị cứ ra mặt ứng chiến, tại hạ Sẽ âm thầm tùy cơ ứng biến.
sở Thanh Nguyên vội vàng đáp lời, nói:
– Mọi việc đều trông chờ vào Sự tương trợ của Nhậm huynh!
Dứt lời, y cúi đầu xông ra khỏi lều, bước tới một bước đứng Sóng vai cùng
Nghê Lệ Thi chờ đợi.
Lúc này thì năm tên đại hán đã đến ngay trước mặt, cũng bởi Sơn đạo chật
hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người chen vai Sóng bước đi mà thôi, nên ba trong
năm người đã phải nhảy lên vách núi đi vòng ra phía Sau tạo thế bao vây sở
Thanh Nguyên và Nghê Lệ Thi vào giữa.
Hai mi mắt Nghê Lệ Thi giật giật liên hồi, hạ giọng thật thấp hỏi:
– Nhậm sương Bạch đâu rồi? sao không thấy hắn ra mặt vậy?
sở Thanh Nguyên cũng hạ giọng thật thấp đáp lời:
– Ðừng Sợ, cứ bình tĩnh mà ứng phó, Nhậm sương Bạch Sẽ ở bên ngoài trợ
trận cho chúng ta!
vẻ hoảng loạn hiện rõ trên nét mặt của Nghê Lệ Thi, giọng run run nói:
– Trợ trận thế nào mà chẳng chịu ra mặt? Hắn phải ra mặt giúp một tay
mới xong chứ đứng nhìn thì được cái mẹ gì? Chúng ta đã bại dưới tay chúng
một lần rồi, giờ đánh nữa thì kết quả cũng đến vậy là cùng chứ làm Sao khá
hơn được? Hắn mà không chịu ra tay thì chúng ta chết chắc phen này!
sở Thanh Nguyên vừa chú mục nhìn địch nhân chậm rãi tiến tới, vừa hạ
giọng trấn an Nghê Lệ Thi:
– Chẳng việc gì phải lo, Nhậm sương Bạch trông không có vẻ là người chỉ
biết nói chứ không biết làm. về phần chúng ta cứ bình tĩnh ứng phó, ăn nói
cũng phải giữ lời để khỏi làm lộ kế hoạch của Nhậm sương Bạch.
Hai người từ phía chính diện của Sơn đạo Song Song bước tới là lão đại
Ðường Bách Nhẫn và lão nhị Tư Ðồ vệ trong "ác đởm ngũ độc". Lão đại
Ðường Bách Nhẫn dáng vẻ phú quý Sang trọng, người mập mạp trắng trẻo,
nhìn vào cứ như là một người làm ăn buôn bán thuần túy, chẳng nhìn thấy vẻ
hung ác bá khí của một cao thủ hắc đạo. Lão nhị Tư Ðồ vệ mặt đỏ như trái
táo chín, vai hùm lưng gấu, tay xách một cặp kim qua chùy trông khá nặng
nề, khí thế hung hãn, trông có vẻ như muốn xông vào quyết chiến với đối
phương bất cứ lúc nào.
Trong ba người chia ra hai hướng bọc ra Sau lưng sở Thanh Nguyên và
Nghê Lệ Thi, một người trông chẳng khác nào con khỉ, bộ mặt vàng như
nghệ, mồm nhọn má cao, đôi mắt lúc nào cũng láo liên hết nhìn bên này lại
nhìn bên nọ, lại thêm cây côn hành giả bọc Sắt dài tám thước cứ múa may liên
tục trong tay, đứng mà cứ nhảy nhót liên hồi, trông có cảm giác như y chẳng
thể nào đứng yên lặng được trong chốc lát. Ðó chính là lão tam trong "ác
đởm ngũ độc", Tiêu Ngũ Phúc!
Hai người còn lại một người râu quai hàm che gần kín mặt, dáng thô thiển
dữ dằn, đó là lão tứ Diêm Ðông Lập; một người dáng cáo gầy, đôi chân mày
cụp về hai phía, mắt hình tam giác, hai túm râu chuột lơ thơ, bộ dạng âm
dương quái khí khiến người nhìn chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào, vị nhân
huynh này chính là lão ngũ Hướng sơn!
Ðường Bách Nhẫn hướng về phía sở Thanh Nguyên và Nghê Lệ Thi nhăn
răng cười cười nói:
– Dẫm nát Sơn thủy tìm chẳng thấy, cuối cùng chẳng ngờ lại gặp được nhị
vị ở đây. Bọn huynh đệ ta quả thật có duyên với nhị vị!
Nghê Lệ Thi nghiến răng rít lên:
– Ðường Bách Nhẫn! Ngươi muốn thế nào?
Ðường Bách Nhẫn cười híp mắt nói:
– Ta muốn thế nào ư? Hôm qua chẳng phải là ta đã nói rất rõ ràng rồi đó
Sao? Giao hết Số bạc trong người hai ngươi ra, tự phế võ công của hai ngươi,
mọi việc Sẽ êm xuôi, mối hiềm khích trước kia coi như là Sự hiểu lầm nho
nhỏ!
Nghê Lệ Thi điên tiết, mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng nói:
– Ðúng là hạng cùng hung cực ác, hạng người mặt dày chẳng biết xấu mặt
là gì cả! Cho dù là bọn thổ phỉ cường đạo cũng chẳng hoành hành ngang
ngược vô thiên vô pháp như các ngươi!
Ðường Bách Nhẫn cười cười nói:
– Ngươi không muốn xì bạc ra, không muốn tự phế võ công cũng được, chỉ
cần hai ngươi có được bản lãnh thoát khỏi tay huynh đệ ta một lần nữa!
Nghê Lệ Thi phẫn hận cùng cực, rít lên:
– Họ Ðường kia! Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Ngươi tưởng hạng như
các ngươi là đã đủ xưng bá thiên hạ rồi hay Sao? Cứ ý các ngươi muốn là
thiên hạ chẳng còn ai dám kháng lệnh được nữa!
Ðường Bách Nhẫn rất trầm tĩnh, lạnh lùng nói:
– ít ra thì với tình hình hiện tại, đúng y như ngươi vừa nói, giữa chúng ta
đã từng thử một lần rồi có phải không? Mới cách có một đêm thôi mà, không
lẽ có thể biến đổi nhanh đến như vậy được Sao?
Nghê Lệ Thi cười lạnh nói:
– sự thể chưa chắc đã được như ý các ngươi, chỉ Sợ tình thế biến đổi đến
nước các ngươi phải vãi đái ra mà chạy trối chết cũng không kịp!
sở Thanh Nguyên vội vàng đưa mắt nhìn Nghê Lệ Thi, tỏ ý nhắc nhở
không được nói lộ tiên cơ. Nhưng Ðường Bách Nhẫn chẳng coi lời hăm dọa
của Nghê Lệ Thi ra gì, cất tiếng cười hềnh hệch nói:
– Nghê Lệ Thi, ngươi định hù dọa cha ngươi chăng? Ta đang rất muốn thử
để biết ngươi làm thế nào mà huynh đệ ta có thể vãi đái ra mà chạy trối chết!
Tư Ðồ vệ đứng ngay bên cạnh Ðường Bách Nhẫn nãy giờ vẫn im lặng,
bỗng cất tiếng như lệnh vỡ nói:
– Lão đại, mò mẫm Suốt cả đêm giờ mới gặp được đôi cẩu nam nữ này, mẹ
nó, hồi hôm lạnh đến nước đái cũng đông cứng lại rồi, lần này thì đừng để
chúng chạy thoát nữa, làm lẹ lẹ lên giải quyết Sớm rồi còn đi tìm cái gì bù lại
nỗi khổ cực đêm qua nữa chứ!
Ðường Bách Nhẫn chẳng hề tỏ ra nóng ruột, chậm rãi nói:
– Yên tâm đi, lão nhị, lần này thì chúng có mọc cánh cũng đừng hòng bay
lên trời, ngày hôm qua vì ta quá Sơ ý, cũng có thể vận chúng còn may, nhưng
vận may không thể cứ đến hoài như vậy được. Giờ thì chắc chắn chúng Sẽ trở
thành đôi uyên ương đồng mệnh rồi, không Sai vào đâu được nữa!
Tiêu Ngũ Phúc đứng trên vách đá cũng gào lên:
– Mẹ nó, nhớ lại cảnh hồi hôm bị lạnh cóng cả tay chân mà tức tối, gì thì gì
cũng phải cho chúng chịu cái khổ lăng trì để tiêu bớt oán khí trong lòng ta!
Tư Ðồ vệ cũng hết chờ đợi nổi, nóng nảy nói:
– Lão đại, làm đi chứ, còn chờ gì nữa?
Ðường Bách Nhẫn gật gật đầu, vẻ nắm chắc phần thắng trong tay, chậm
rãi nói:
– Cứ theo cảnh cũ mà diễn. Lão nhị, lão tứ! Hai ngươi làm trước đi!
Tư Ðồ vệ bước tới một bước, căn dặn nói:
– Huynh đệ ở bên ngoài phải đề phòng cẩn mật, chặn hết các lối đừng để
chúng thừa cơ chạy mất đó!
Ðường Bách Nhẫn khoát tay nói:
– Chẳng chạy được nữa đâu, ngươi cứ lo cho xong phần việc của ngươi là
đủ rồi!
Dứ dứ đôi kim qua chùy trong tay, Tư Ðồ vệ chầm chậm tiến tới, thân
hình y cao lớn đến trông y như một ngọn tháp biết di chuyển, miệng cất tiếng
oang oang nói:
– Nào Nghê bà nương, một chùy hôm qua lão tử lấy làm tiếc là chưa đánh
gãy xương ngươi, giờ để ta bồi thêm một chùy nữa cho đủ đô!
song mục Nghê Lệ Thi bắn ra những tia lửa rợn người, "Khổng tước linh"
nhanh như chớp xuất hiện nơi tay, nghiến răng trèo trẹo nói:
– Ngươi chẳng có được cơ hội đó nữa đâu họ Tư Ðồ kia, phen này thì bổn
cô nương Sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời!
Tư Ðồ vệ bỗng gầm lớn một tiếng, Song chùy đồng vung lên kích vào
nhau "bốp" một tiếng tiếng tóe lửa, Song chùy phản chấn tung lên, thoáng
chốc hai đầu chùy đã hóa thành màn quang ảnh nặng nề bố đầy không gian,
trông khí thế muốn nuốt chửng cả thân hình nhỏ nhắn yểu điệu của Nghê Lệ
Thi.
"Khổng tước linh" tuy rất Sắc bén, nhưng dù Sao cũng là thứ binh khí nhẹ,
chẳng thể dùng để lấy lực đối lực với thứ binh khí nặng như kim qua chùy, chỉ
thấy thân hình Nghê Lệ Thi di chuyển loang loáng tránh chiêu, thỉnh thoảng
mới xuất thủ một thế phản công, thân pháp nàng uyển chuyển nhẹ nhàng,
trông hệt như một con bướm màu tía bay lượn trong rừng chùy ảnh.
Tư Ðồ vệ nội lực hùng hậu, ngoại công tinh thuần, nhất cử nhất động đều
gây nên kình khí Sầm Sập; trong khi đó Nghê Lệ Thi thân pháp cao diệu,
chiêu thức nhanh nhẹn, thân hình như hồ điệp xuyên hoa. Mỗi người giở hết
Sở trường của mình ra để phòng thủ chế địch, trong nhất thời chẳng thể phận
định được thắng bại.
Diêm Ðông Lập tướng mạo hung ác dữ dằn cũng đã rút Sân thanh quỷ đầu
đao chờ đợi, đao phong xanh rờn tỏa hàn quang lạnh lẽo, dáng mạo đó công
thêm với thanh quỷ đầu đao càng khiến cho vị tứ gia trong "ác đởm ngũ độc"
tỏa nặng Sát khí, oai phong vô cùng.
sở Thanh Nguyên đứng bất động, dĩ bất biến ứng vạn biến, đôi đoản mâu
của y cũng ẩn hiện lam quang, trông lạnh lẽo như đôi mắt âm lạnh của độc
xà. Y đã qua một lần thử lửa đối đầu với Diêm Ðông Lập, biết được chỗ mạnh
yếu của đối phương.
Diêm Ðông Lập chẳng nói chẳng rằng, Ðường Bách Nhẫn vừa phát lệnh, y
đã xông tới, quỷ đầu đao nhằm giữa đỉnh đầu đối phương chém xuống, thế
chẳng khác nào Thái sơn áp đỉnh!
song mâu đột ngột chuyển động như điện, mười tám điểm hàn tinh từ
mười tám hướng khác nhau đồng loạt bắn xẹt về phía đối phương. Diêm
Ðông Lập cũng chẳng chút tương nhượng, quỷ đầu đao hoa lên một vòng,
hàng loạt tiếng leng keng vang lên, hàn tinh tắt ngấm, chiêu tấn công thần
tốc của sở Thanh Nguyên chẳng qua được màn đao quan kín mít của Diêm
Ðông Lập.
Ðừng thấy Diêm Ðông Lập dáng điệu thô thiển mà tưởng y chậm chạp,
pho đao pháp của y đã luyện tới mức tinh thuần, nhanh nhẹn hiểm ác vô
Song. sở Thanh Nguyên đã từng lãnh giáo bản lãnh của đối phương, không
dám lơ đễnh chút nào, chiêu thức vừa dùng tận thân hình đã lập tức di
chuyển, Song mâu phi vũ như điện, đón đỡ thế phản công dũng mãnh của
Diêm Ðông Lập.
Ðường Bách Nhẫn đứng bên ngoài lượt trận, bất giác thở dài nói:
– Lại diễn vở cũ của ngày hôm qua, tình thế giống hệt chẳng có chút thay
đổi nào, đôi cẩu nam nữ này chẳng dễ gì mà chịu cúi đầu chờ chết, chúng ta
đành phải cứ theo cảnh cũ diễn lại mà thôi. Lão tam! Ðến phiên ngươi lên Sàn
diễn rồi đó!
Tiêu Ngũ Phúc lớn tiếng nói:
– Lão đại, hai vị ở bên ngoài phải giữ chặt các lối đó!
Chưa dứt lời, hành giả bổng của y đã điểm xuống đất, cả thân hình lộn
nhào một vòng, bắn vọt lên không, thân hình còn đang ở trên trời, hành giả
bổng đã nhanh như chớp nhằm ngực Nghê Lệ Thi điểm tới!
Lần trước tình hình cũng diễn ra đúng y như thế này, và cũng chính vào
thời điểm tương tự, Nghê Lệ Thi bị trúng một chùy của Tư Ðồ vệ đến phải
bại trận đào tẩu. Nếu Song phương đơn đả độc đấu, lấy một chọi một, Nghê
Lệ Thi chưa chắc đã chịu bại trước Tư Ðồ vệ, nhưng nếu có thêm một Tiêu
Ngũ Phúc thì tình hình Sẽ khác đi rất nhiều, Nghê Lệ Thi khó có thể xoay
chuyển được tình thế.
Một mặt cố hết Sức huy động "Khổng tước linh" gạt đỡ thế công rát của
đối phương, một mặt Nghê Lệ Thi ngoác miệng mắng lớn:
– Mẹ nó, hai nam nhân hè nhau đánh một nữa nhân, đúng là đê tiện bỉ ổi
hết chỗ nói, thứ chó ăn cứt còn chẳng hạ lưu như các ngươi, các ngươi không
Sợ thiên hạ cười chê làm nhục đến liệt tổ liệt tông các ngươi Sao?
Tiêu Ngũ Phúc đáp chân xuống đất, hành giả bổng lưu thủy hành vân công
riết không tha, một mặt cất tiếng cười âm âm, nói:
– Chữ tài hiển hiện trên đầu, thiên hạ có nói gì cũng mặc mẹ chúng, ngươi
cứ la đi, cứ la cho đến vỡ cuống họng ra đi, coi có ai ra mặt đòi lại công đạo
cho ngươi không thì biết!
Phía bên ngoài Ðường Bách Nhẫn trầm giọng quát:
– Lão tam không được mải mê nói chuyện như vậy, làm mạnh mạnh tay
vào, dứt điểm được mối nào thì nhẹ lo được mối đó!
Hành giả bổng của Tiêu Ngũ Phúc xuất chiêu càng lúc càng nhanh, từng
đường từng đường bổng ảnh đan xen vào nhau, lại thêm trùng trùng chùy ảnh
của Tư Ðồ vệ đan dày một phía, liên tục giáng những đòn Sấm Sét xuống,
Nghê Lệ Thi lập tức cuống cuồng chống đỡ, nhưng tình thế này xem ra cũng
chẳng duy trì được bao lâu nữa.