Chương 12

Chương Sáu – Chú Thích


The Bloods: Băng du đảng da đen nổi tiếng của Mỹ, kẻ thù không đội trời chung với băng The Crips (băng này có đủ mọi màu da). Băng The Bloods thường về phe của The People Nation và băng The Crip thường về phe của The Folk Nation. Cả hai băng đảng này ra đời vào khoảng đầu thập niên 1970 từ "thành phố của những thiên thần" (Los Angeles). Cả hai dùng phương tiện phân phối thuốc, mãi dâm và ăn cướp để phát triễn, dùng sơn xịt để "viết báo tường" (grafitti) đánh dấu giang sơn của mình, và có cách mặc quần áo "đồng phục" cùng cách trang sức, dấu xâm mình đặc biệt để nhận diện nhau. Băng The Bloods đeo khăn bịt đầu hay khăn quàng màu đỏ, băng The Crips dùng màu xanh đậm. Băng The Blood dùng màu sơn xịt đỏ, băng The Crip dùng màu xanh đậm. Băng The Crips mang giày hiệu British Knight (BK). Khi băng The Bloods viết chữ chúng thường bỏ dấu X trên chữ C (chữ đầu tiên của băng The Crips) hoặc đổi chữ C sang chữ B (chữ đầu tiên của băng The Bloods); ví dụ chữ Compton city (thành phố Compton) sẽ bị băng The Bloods sơn xịt thành Bompton Bity, và băng The Crips gạch xoá chữ B, đổi thành chữ C khi "viết báo tường". Nhiều cuộc ấu đã đẫm máu xãy ra chỉ vì băng này vượt vào giang sơn của băng kia để xóa dấu sơn xịt của địch và bỏ dấu của băng mình lên. Nhiều việc giết người vô tội xãy ra chỉ vì người nào đó bất luận tuổi tác trai gái mặc bộ quần áo giống "đồng phục" của một băng đảng và đi vào khu kiễm soát của một băng đảng đối nghịch. 

Các băng đảng đều có luật riêng. Khi gia nhập băng đảng, hội viên mới phải qua một nghi thức thử thách. Một vài cách thử thách như sau: Chạy xe ban đêm người nào đó thấy một xe chạy ngược chiều không mở đèn, người đó chớp đèn pha báo cho xe đó biết "mở đèn lên"; xe của băng đảng sẽ đuổi theo để hội viên mới gia nhập bắn người trong xe. Người nào đó nhìn sang bàn bên cạnh vì nghe tiếng chửi thề quá lớn, hội viên mới nhập băng đảng sẽ coi đó là sự thách thức và bắn chết người nhìn. 

Các băng đảng có tiếng nói lóng riêng, vài chữ thí dụ: 5-0 và 911 để chỉ cảnh sát, 187 giết người, ace kool bạn thân, AK súng AK-47, bang đánh nhau đến chết, BG (viết tắt của chữ Baby Gangster) "con nít", chưa bắn ai hết, OG (Old Gangster) "lão làng", đã từng bắn người… 

Vài ca sĩ da đen hát loại nhạc rap đặc biệt của Mỹ có liên hệ với hai băng đảng này, từ việc đó xãy thù hằn dẫn đến chuyện bắn chết ca sĩ Rap nỗi tiếng Tupac Shakur (1996).