Những Điều Đáng Suy Ngẫm

Khả năng sáng tạo


Khi sắp hoàn thành việc tạo lập loài người, Thượng đế họp mặt tất cả muôn loài và nói: "Ta còn một món quà tặng đặc biệt dành cho tất cả loài người nhưng ta muốn giấu họ, ta muốn ban cho họ chỉ khi họ đã sẵn sàng. Đó chính là khả năng sáng tạo".
Đại bàng nói: "Hãy trao nó cho ta, ta sẽ đem nó lên mặt trăng".
Thượng đế đáp: "Không được, sẽ có một ngày loài người cũng lên đến đó và tìm thấy nó thôi".
Cá hồi nói: "Ta sẽ chôn nó ở đáy đại dương". 
Ngài lắc đầu: "Không đâu, họ cũng sẽ tìm đến đó dễ dàng".
Trâu nói: "Ta sẽ chôn nó trong đồng bằng mêng mông".
Thượng đế vẫn chưa bằng lòng: "Họ sẽ khoan sâu vào lòng đất, dù là ở đâu họ cũng nhanh chóng tìm ra nó !".
Mẹ đất lúc đó mới nhẹ nhàng chỉ ra một chỗ: "Hãy đem khả năng sáng tạo giấu vào bên trong mỗi con người, chỉ có kẻ tin tưởng vào bản thân mình mới nhận ra sự tồn tại của khả năng đó !".
Và Thượng đế đã đồng ý.

ST