Những Điều Đáng Suy Ngẫm

Bản Chất


Vào một buổi chiều chủ nhật, Boody Lewis đưa hai cậu con trai nhỏ đến sân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi:
– Giá vé bao nhiêu vậy anh?
Người bán vé trả lời:
– 3 đô cho anh và 3 đô cho trẻ trên 6 tuổi. Nếu bé nào bằng hoặc dưới 6 tuổi thì vào cửa tự do. Các con anh bao nhiêu tuổi?
Boody trả lời: 
– Bé này 3 tuổi, còn bé này 7 tuổi, vậy tôi phải trả cho anh 6 đô.
Người bán vé kêu lên:
– Anh trúng số hay sao? Nếu anh nói đứa con lớn của anh 6 tuổi anh có thể tiết kiệm được 3 đô. Tôi đâu có nhận ra.
– Đúng, anh không nhận ra nhưng những đứa bé này nhận ra.
Trong mọi lúc, nhất là những lúc khó khăn, khi mà đạo đức trở nên quan trọng hơn tất cả, bạn hãy làm sao để trở thành gương mẫu trước mỗi người mà bạn đang làm việc và cùng sống.

ST