Tàu Hũ Ky Mồi Dế

Tác giả:

Tặng QD và Tàu Hũ Ky
Dế đi Tàu Hũ trông theo
Dế đi thăm thẳm biết là đi đâu
Ông xanh nhắp chén tiêu sầu
Chút hương Tàu Hũ ngang đầu Dế say
Trời còn lắm nỗi mây bay
Đất còn tiếng Dế rạc gầy tận tim
Dế đi theo hút bóng chìm
Ba thu dồn lại … trái tim Dế sầu
Dế về đọc lại lời thơ
Đọc đi đọc lại tơ sầu Dế mang
Dế ơi Tàu Hũ làm mồi
Nửa vành trăng ngậm thôi rồi Dế yêu …

 

Ngày Ấy Xa Nhau

Thảo luận cho bài: "Tàu Hũ Ky Mồi Dế"