Tây Hồ vọng nguyệt

Tác giả:

Hiu hắt Hồ Tây chiếc lá rơi

Đêm thu vằng vặc bóng theo người.
Mảnh tình xẻ nửa ngây vì nước
Tri kỷ trông lên đứng tận trời
Những ngán cành đa khôn quấn quít
Mà hay mặt sóng cũng chơi vơi.
Ai lên cung Quế nhờ thăm hỏi
Soi khắp trần gian có thấy ai?

Thảo luận cho bài: "Tây Hồ vọng nguyệt"