Tequila Sunrise

Tác giả:

1 1/2 oz. tequila

3 dashes nước chanh tươi
Orange juice
1/2 oz. grenadine

1. Để nước đá đầy vào ly (highball glass)
2. Cho vào tequila và nước chanh vào ly
3. Đổ orange juice vào cho đầy ly
4. Quậy cho đều
5. Để grenadine vào cái muỗng và cho nó xuống đáy ly
ĐỪNG CÓ QUẬY “LET SUNRISE F-ROM THE BOTTOM”

Thảo luận cho bài: "Tequila Sunrise"