Tết À Tết Ơi!

Tác giả:

Tết về ! Em mong tết về
Mẹ may áo mới cha chở đi chơi
Đi về thăm nội thấy em nội vui
Đi về thăm ngoại nhìn em ngoại cười
Thật là thích quá tết à tết ơi !
Thật là thích quá tết à tết ơi !

Thảo luận cho bài: "Tết À Tết Ơi!"