Tết Tân Mùi

Tác giả:


Tám mươi ba tuổi Tết Tân Mùi
Vợ đã qua đời, mắt lại đui!
Số vậy, thân đành cam chịu vậy
Người vui, mình cũng gượng làm vui
Lư trầm dĩ vãng nâng niu nhúm
Bếp lửa ưu tư lặng lẽ vùi
Ngồi tựa bình mai nghe pháo nổ
Nửa xuân gần gũi nửa xa xôi …

Thảo luận cho bài: "Tết Tân Mùi"