Thà Chết Trên Biển Đông

Tác giả:

Trình bày:
Nguyệt Ánh và Việt Dzũng

Thà chết trên biển đông một ngày đã hào hùng
Em giăng buồn thật cứng biển gầm
Thà chết trên biển Ðông dập vùi chiếc thuyền đò
Anh nghe chừng giông gió cũng thua tự do

Tha chết trên biển đông để được hát tình sầu
Cho bao người đã chết nghẹn ngào
Thà chết trên biển đông để được có nụ cười
Chia vui cùng em bé mới ra chào đời

Sóng xô dạt lòng gió đâu sờn
Ngoái trông về để nhớ thêm thù
Ngục tù cha con nào đành quên
Nhục hình anh em còn đầy tim
Dù giờ đi không màn đường đêm
Buồm vẫn căng thuyền vẫn ra khơi một mình

Thà chết trên biển đông để được có một ngày
Em xa mùi chủ nghĩa đầm lầy
Thà chết trên biển đông được sạch kiếp làm người
Anh vui mồ chung ấy với ai đời đời.

[link=http://www.rfvn.com/music/Nguyet_Anh_Viet_Dung/Tha_Chet_Tren_Bien_Dong.MP3]thà chết trên biển đông[/link]


Thảo luận cho bài: "Thà Chết Trên Biển Đông"