Thả Đèn Trên Sông Hương

Tác giả:

Ngô Minh


Nào em thả xuống đáy đêm bàn tay thắp nỗi muộn phiền tím
nhau vật vờ có tới xưa sau ra đi cái tình đau cái tình
Nào em thả thả thả xuống
Bồng bềnh góc sương le lói con tim lạc loài
Nào em thả thả thả xuống lòng mình tro than một phiến lửa tình lại nhen
Trôi cho tận bến bờ quên
Ra đi cái tình đau cái tình.

Nào em thả xuống đáy đêm bàn tay thắp nỗi muộn phiền
tím nhau vật vờ có tới xưa sau ra đi cái tình đau cái tình
Nào em thả thả thả xuống. Bồng bềnh góc sương le lói con tim lạc loài
Nào em thả thả thả xuống lòng mình tro than một phiến lửa tình lại nhen
Trôi cho tận bến bờ quên. Ra đi cái tình đau cái tình
Ra di tận cuối ơ…cuối ơ..cuối miền nam ai.


Thảo luận cho bài: "Thả Đèn Trên Sông Hương"