Thà Như Hạt Bụi

Tác giả:

Thơ: Hoàng Nhật Sơn


Trình bày:
Nguyên Nhu

(chưa chép lời)

Thảo luận cho bài: "Thà Như Hạt Bụi"