Tha Phương

Tác giả:

Nỗi em thẹn phấn son người
Bước vui hụt hẫng rã rời phồn hoa
Soi gương mất dáng kiêu sa
Giật mình bỗng thấy cái ta bẽ bàng

(1987)

Thảo luận cho bài: "Tha Phương"