Tha Thiết

Tác giả:

Em, môi cười thơ ngây
Ta chắt chiu tình đầy
Xin trời đừng gió lộng
Cuốn tình bay như mây

Em, mắt nhìn mơ mộng
Ta vẽ hạnh phúc hồng
Xin đời đừng nổi sóng
Xô tình lạc bến mong

Em, lênh đênh giòng tóc
Ta cặm cụi dệt thơ
Xin người đừng lừa lọc
Xóa tình tan ước mơ

Em, dáng nhỏ dịu hiền
Ta ru đời bình yên
Xin em hiền ngoan thật
Kẻo cuộc tình đảo điên

Thảo luận cho bài: "Tha Thiết"