Thác lời Ngô Đồng

Tác giả:

Làm sao chia gởi đến Anh
hương quỳnh ủ mộng để dành đêm xưa
Làm sao ngăn gió hoang lùa
lá trầm tư rụng trở mùa nhớ, quên
Làm sao chẻ được một tên
lục trong tiền kiếp lạ, quen mấy đời
Làm sao diễn ý không lời
cho Anh thầm hiểu có người … ghét Anh
Làm sao dừng bước loanh quanh
khi đời xuôi dọc, mộng đành đoạn ngang
Làm sao kẻ mắt mơ màng
trói mây trong ánh nhìn bàng bạc thương

Làm sao khai quật thiên đường
hỏi thăm thượng đế : ….
………. phải xương của …….. ?

Còn chữ chót không dám gõ :-)) Thôi hết ở đó đi há :-))

Thảo luận cho bài: "Thác lời Ngô Đồng"