Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 2 – Hồn cậu trả lời 1

Tác giả:

Gặp mình, mình lại thẹn cùng mình,
Ai khiến em mà vội gặp anh ?
Vẫn nghĩ hữu chung ví hữu thuỷ,
Thôi thề đồng tử chẳng đồng sinh.
Trăm năm cuộc bụi, dâu hay bể,
Một tấm lòng son, sắt với đinh.
Gió dữ mưa cuồng thây kệ nó,
Dắt nhau ta tới tận thiên đình.
Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957

Thảo luận cho bài: "Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 2 – Hồn cậu trả lời 1"