Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 3 – Hồn cậu trả lời 2

Tác giả:

Dắt nhau ta tới tận thiên đình
Quyết dẹp cho yên sóng bất bình
Mặt nước em còn hồng giọt máu
Nợ đời anh chửa trắng tay tanh
Trăm năm thề với trời riêng đội
Bảy thước âu là mẹ chẳng sinh
Mình hỡi! Mình đừng buồn bã quá
Hồn còn mạnh khoẻ, phách còn linh
Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957

Thảo luận cho bài: "Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 3 – Hồn cậu trả lời 2"