Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 5 – Chị khóc em khi em chết theo người yêu 2

Tác giả:

Mẹ già em bé nghĩ dường nao!
Và nợ chồng con nặng biết bao
Nổ đất thình lình tay vỗ kép
Nhuộm trời ghê gớm máu phun đào
Giữa trường tân khổ no cay đắng
Trước trận phong ba nổi gió trào
Chị có ngờ đâu em đặng thế
Biển ngần ấy rộng, núi ngần cao!
Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957

Thảo luận cho bài: "Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 5 – Chị khóc em khi em chết theo người yêu 2"