Thác Tận

Tác giả:

Rạt rào,
Luồng máu trong veo
Đáy vực kêu cứu không lời
Khắc khoải từng phút tranh với tử thần
Để rồi, thân xác rã rời, hồn vẫn hấp hối.
101900

Thảo luận cho bài: "Thác Tận"