Thạch Chè

Tác giả:

Trong ngần cọng rong
Em trôi trên sóng
Anh làm nắng vàng
Ngủ giữa mùa đông

Tóc em vương vấn
Mùi hoa bưởi xưa
Ngọt cơn địa chấn
Giấc tình đong đưa

Trải dấu chân nàng
Bước nhỏ bàng hoàng
Mở trái tim chàng
Nhịp thở hồng hoang

Sài Gòn nắng đổ
Ghé tạm đời nhau
Tình chung một thuở
Nổi chìm bể dâu

Phù Dung
2005

Thảo luận cho bài: "Thạch Chè"