THÁI BÌNH MINH TRIẾT I

Tác giả:

KẾT: HỘI CÁC MẸ CỦA ÐẠO THẤT


 

Văn minh nay quá nghiêng về lý trí với nguyên lý thống trị, đưa đến những cuộc đấu tranh đẫm máu giữa những xã hội xâu xé tranh dành, nên đang bị khủng hoảng trầm trọng. Cần tìm ra nền văn minh nào khác đặt cơ sở trên tình người, trên yêu thương với nguyên lý thân tộc.

Thiết nghĩ gốc rễ nền văn minh ấy có thể tìm được trong văn hóa Thái Bình dương, nơi còn giữ được nhiều ấn tích Mẹ hơn cả (sẽ được trình bày trong quyển Thái Bình Minh triết, một thứ triết thiết thực được diễn bằng châm ngôn, huyền thoại, đồ án, số độ, và đối chiếu kiểu cơ cấu luận với uyên tâm, và sẽ được đưa ra sống thư trong các Ðạo Thất. Hậu quả sẽ là những công thể có bầu khí gia tộc, hay là tình huynh đệ phổ biến nhưng không chỉ mộng tưởng mà được thực thi. Phương thức có thể là hệ thống Ðạo Thất. Ðó sẽ là những nhà của các Mẹ xây nên cho các con Mẹ ở đặng mà học nên người của văn minh mới làm bằng yêu thương chân thật. Ðúng ra phải nói cha mẹ, nhưng xin được chỉ chung bằng Mẹ cho hợp kiểu nói của Thái Bình Minh Triết, nơi cũng có xảy ra nạn quá lý trí, rồi Mẹ Nữ Oa phải đội đá sửa lại. Vì câu truyện tóm tắt tinh hoa văn hóa Thái Bình dương, cũng như gợi ý cho việc đi tìm cha mẹ đỡ đầu cho dự án Ðạo Thất, nên được kể lại trong một chương của quyển Thái Bình Minh Triết nhan đề để con có mẹ, để mẹ có con. Ðể dễ hiểu ý của huyền thoại Nữ Oa xin ghi nhận ít điểm sau:

Văn hóa quá lý trí chỉ bằng:

A/ số 1, hình tròn, phía Bắc. Có thể gọi là duy thiên, cột chống trời, hay núi không tròn chỉ cái biết một chiều duy tâm, duy trí hay duy lý.

B/ Số 4, hình vuông, phía Tây, Có thể gọi là núi không tròn chỉ cái biết một chiều duy địa, hay duy vật, cũng là duy ý, duy niệm, như ý hệ.

C/ Luyện đá Ngũ Hành là hòa hợp số 2 đất với số 3 trời thành 5. Hình "mẹ tròn con vuông" chỉ văn minh quân bình gồm cả tinh thần lẫn vật chất.

Tinh thần phải trên vật chất nói bóng là mẹ. Vật chất chỉ là con. Ðá Ngũ Hành cũng gọi là cái biết Chu Tri (holistic knowledge) sẽ chỉ huy nền giáo dục thi thố trong Ðạo thất gồm cả Ý, Tình, Chí.

Ngũ Hành được cơ cấu hóa như sau: (hình ngũ hành)

Thần Cộng công xúc Bất Chu Chi Sơn = chỉ nạn nhân của nền giáo dục một chiều, chỉ biết chúi đầu vào To Have, mà phế bỏ To Be, họac nói bóng bảy như ngạn ngữ Pháp là "ông Công bóp cổ bà Thông"= Mr.Le Fèbre étouffe Madame Le Sage"

"Ðội đá vá trời" chỉ lòng quảng đại bao la dám nhận lấy trách nhiệm nâng đỡ việc vá lại trời cũ quá giột chảy xuống toàn máu và nước mắt.

Nữ Oa thái mẫu = thái có nghĩa như Thái Bình = mênh mông cao cả, nên Thái Mẫu chỉ những Big, very Big Mothers or Supreme Mothers.

Let us pray: Hail Mary, you know well that we are shipwrecked and helpless, give us many big angels to be our Big Mothers like You. Amen.


Kim-Ðịnh

Thay nén hương ngày Giỗ Tổ
10 tháng 3 năm Ất Dậu, 2005
nrb

Thảo luận cho bài: "THÁI BÌNH MINH TRIẾT I"