Thái Dương

Tác giả:

Lén giâ’u nắng
vào một ngăn
đem cất

Chờ đêm khuya
se sẽ
giở ra coi

Dẫu tia sáng
đã theo ngày
đi mất

Trong tim em
vẫn nguyên vẹn
mặt trời

Thảo luận cho bài: "Thái Dương"