Thăm chùa Đồng Kỵ

Tác giả:

Thu không gióng cả cánh chim mau
Trăng chợt lung lay bóng chuối cau
Đèn lên tỏ ngọn nhang đưa ngát
Cảnh phật rêu xanh đã giãi màu

Tre trúc hiền lành quen đón bạn
Thực đây Đồng Kỵ dấu chân xưa
Chén sành, bàn mộc kỳ nhen nhúm
Ấm lòng cách mạng nghĩa rau dưa

Mấy gian nhà khách đơn sơ đó
Thành chốn đi về của các anh
Trọng người yêu nước thương đời khổ
Từng câu mật hiệu lẫn câu kinh

Ai quên đời được khi dân đói
Tấm áo cà sa giúp sức người
Trống thúc, tù và đang động đấy
Thế ta như nước vỡ bờ thôi.

Mừng chín tháng ba đêm lịch sử
Hội nghị Trung ương bàn vũ trang
Bốn phía nhì nhoàng đêm súng nổ
Nhật hất Tây rồi, ta nổi lên…

Như kẻ hành hương tìm đất Thánh
Đồng Kỵ về đây tre trúc quen
Cửa từ bi mở tiếng đời rộng
Tối lại ngồi khêu tiếp ngọn đèn.

Thảo luận cho bài: "Thăm chùa Đồng Kỵ"