Thăm Cõi Ân Tình

Tác giả:

Cám ơn em đã về thăm CÂT

ngõ chút tình bát ngát cõi mơ anh
em thấy không , trời hôm nay quá đẹp
trải nắng hồng trên lá cỏ tươi xanh

từ cửa tim anh,em về thăm CÂT
đời reo vui giục nắng chảy qua Đông
em cho anh những giòng tình thất lạc
mà tưởng chừng đánh mất đã bao năm

em gọi tên anh với lời của CÂT
là gọi anh về theo dấu chân yêu
ngữ ngôn tình anh gieo lời ủy thác
gởi về em , trang điểm cõi tình riêng

cám ơn em đã về thăm CÂT
quán ân tình đã in dấu chân anh
giữ lấy nghe em chút tình mật ngọt
như giòng đời mơ ước mãi bình an.

Thảo luận cho bài: "Thăm Cõi Ân Tình"