Thầm Lặng

Tác giả:

Thương mà chi để vương vấn mãi

Từng đêm buồn riêng bóng cô đơn
Không gặp anh lòng nghe khắc khoải
Tâm tư vơi đầy em biết ngỏ cùng ai.

Khi gặp anh lời không dám ngỏ
Để đêm về thương nhớ vu vơ
Khi gặp anh lòng không dám tỏ
E khi thương vội khi lìa lỉa xa.

ĐK:

Nếu tình yêu trong đời
Chỉ đẹp khi dở dang
Thì tình buồn lắm anh ơi
Nên gặp nhau không dám nói
Ngại ngùng không dám tới
Mà lòng mãi mong chờ.

Ta gặp nhau tình yêu chớm nở
Lời ban đầu bỡ ngỡ trên môi
Ta gặp nhau tình trong như đá
Thương nhau chưa tròn nên ngoài còn e. . . !!!

Thảo luận cho bài: "Thầm Lặng"